Personliga integriteten ska inte få stoppa kontroller

Rikspolischefen Anders Thornberg vill ha ett bättre samarbete mot de kriminella gängen. Det sade han nyligen på Folk och Försvar i Sälen.

Debatt 19 januari 2023 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Han refererade till den organiserade brottslighet som ägnar sig åt skjutningar och sprängningar och äter sig in i vårt välfärdssamhälle. Thornberg menar att brottsligheten årligen kostar 100-150 miljarder i uteblivna skatteintäkter.

Polisen måste bli mer effektiv, höja kompetensen och få nya verktyg – och framför allt ny lagstiftning. Redan idag grips många, men lagstiftningen räcker inte till. Hela samhället måste bistå i den satsningen, menar Thornberg.

 

Det är i ljuset av detta vi också ska se det initiativ Norrköpings kommun tog när man anställde en säkerhetsutredare som skulle hjälpa Norrköping att motverka välfärdsbrott. En liten del i kampen för att säkra skattemedlen. Men detta retade upp Vänsterpartiet i Norrköping så till den grad att man JO-anmälde kommunen.

Norrköping gick i bräschen för att försöka komma tillrätta med välfärdsbrotten i Sveriges alla kommuner. Problemen är omfattande och beräknas enligt de källor vi har talat med kosta uppåt 20 miljarder varje år på kommunal nivå i riket. Många svenska kommuner väntar nu med spänning på JO:s utlåtande. Om Norrköping fälls på någon punkt, då måste lagen faktiskt skrivas om så att effektiva kontroller blir möjliga.

 

Vi konstaterade tidigare detta: Kommunen lutar sig idag mot Förvaltningslagen och Socialtjänstlagen, där det är reglerat att myndigheten har ett ansvar för att kontrollera att underlag ska vara väl grundat för beslut gällande om bidrag ska utgå eller inte. Kommunen måste kunna utföra observationer som genomförs via dokumentation. Observationer görs mellan olika platser. Dokumentation utförs med hjälp av foto eller film, vilket krävs om det skall bli resultat.

Den personliga integriteten - enligt Europakonventionens 8 kapitel samt Regeringsformens 2 kapitel, 6 paragraf - ska inte få stoppa kontroller eller observationer utförda av svenska kommuner. De skall inte förhindras enbart för att personer känner sig kränkta över att ha blivit kontrollerade. Det handlar i grunden om att se till att våra skattepengar används rätt.

 

För Norrköpingsbornas och alla svenska skattebetalares skull måste våra kommuner kunna fortsätta och även utöka kontrollen. Säkerhetsavdelningens utredare här i Norrköping har ju utgått från en intern rutinbeskrivning som är ett levande dokument. Det innebär att man utformar arbetssättet med tiden och utifrån problem och andra förändrade förutsättningar som kan uppstå.

Vår övertygelse är att tjänstemännen har följt de lagar och regler som ska trygga rättssäkerheten tillsammans med juridiken för att utforma det arbetssätt som var tänkt att verka i Norrköpings kommun. Då personer kommer med på bild och inte har direkt bäring på ärendet, brukar dessa maskas så att de inte går att identifiera. Enligt gängse normer kasseras därefter materialet då ärendet har avslutats.

 

Rikspolischefens vädjan om att samordna alla brottsbekämpande krafter talar sitt tydliga språk och borde ge resultat även i lagstiftningen – hur mycket än Vänsterpartiet försöker streta emot och obstruera.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa