Personer med diabetes drabbas av läkemedelsbrist

Diabetes är en allvarlig kronisk sjukdom med en omfattande egenvård. Brist på diabetesläkemedel upplevs försämra livskvaliteten allvarligt och risken för komplikationer ökar.

Debatt 19 mars 2023 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det behövs stabil läkemedelsförsörjning i hela Sverige – även för de upp mot 20 000 personer som lever med diabetes i Östergötland. 

 

I en ny medlemsundersökning från Svenska Diabetesförbundet uppgav cirka hälften av personerna med diabetes från Östergötland att de under de senaste tolv månaderna har varit med om att ett eller flera av deras läkemedel inte funnits på apoteket när de skulle hämta ut dessa. För några var det möjligt för apoteket att beställa hem dessa, medan andra fick åka runt till andra apotek för att få tag på sina läkemedel. Elva procent av medlemmarna i regionen uppgav att de har varit med om att deras läkemedel varit helt slut (restnoterat) och att det inte fanns nytt att tillgå.  När det uppstår brist på läkemedel, så påverkas livskvaliteten påtagligt och många med diabetes, som har varit med om att deras läkemedel är restnoterat, har fått byta behandling. Det riskerar i sin tur att påverka den i förväg påfrestande egenvården negativt. I gruppen som har fått byta behandling uppger fyra av tio i undersökningen att det i någon, stort eller mycket stor utsträckning påverkar deras förmåga att sköta egenvården negativt. 

 

Bristen på läkemedel skapar alltså inte bara lidande och dålig livskvalitet för personer med diabetes, den riskerar även att leda till ökade kostnader för hantering av diabeteskomplikationer. En studie från år 2020 visar att enbart komplikationer orsakade av typ 2-diabetes kostade vården 2,5 miljarder kronor. 

 

Tillgång till rätt läkemedel i samband med en kronisk sjukdom som diabetes är A och O för en bra egenvård, varje dag – året om. På totalen i undersökningen för Sverige svarar 13 procent, att de fått åka runt till ett eller flera apotek för att få tag sina läkemedel. Den andelen uppgick i Region Östergötland till elva procent. Detta drabbar särskilt äldre och sköra medborgare som inte alltid har den möjligheten, vilket i värsta fall kan leda till akuta tillstånd. En situation där personer med en påfrestande kronisk sjukdom kan riskera att behöva åka många mil för att få livsviktig medicin är inte acceptabel. 

 

Vi behöver en stabil läkemedelsförsörjning i hela Sverige, så att även personer med kroniska sjukdomar som diabetes har tillgång till de läkemedel de behöver.  


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa