Pensionärerna: Flytta inte hemtjänsten från Vikbolandet

SPF-Seniorerna på Vikbolandet kritiserar kraftigt den planerade flyttningen av hemtjänstenheten från Östra Husby till Timmermansgatan i centrala Norrköping.

Vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträde för en och en halv månad sedan rapporterades att hemtjänstens personalpaviljonger, nu skulle bytas ut mot nya i permanenta lokaler i Ö Husby, skriver Curt Andersson, SPF Seniorerna.

Vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträde för en och en halv månad sedan rapporterades att hemtjänstens personalpaviljonger, nu skulle bytas ut mot nya i permanenta lokaler i Ö Husby, skriver Curt Andersson, SPF Seniorerna.

Foto: Louise Åsenheim

Debatt2021-05-09 17:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett ogenomtänkt och hastigt påkommet beslut för att dölja ett misslyckat ledarskap från Vård- och omsorgskontorets sida.

Pensionärerna på Vikbolandet överraskades helt av kommunens beslut att flytta personalen från Östra Husby till Norrköping. Kontoret anser att personalen i Östra Husby har brister och kvalitén på omvårdnaden inte ligger på den nivå som omsorgstagaren har rätt att kräva. 

Dessutom menar man att det är svårt att rekrytera ny personal. Argument som främst faller tillbaka till kontorets egen kvalité på rekrytering, utbildning, introduktion och fortbildning. Trots att kommunen erhållit extra statsbidrag med över 20 miljoner kronor under 2020 och ännu mera under 2021 till personalutbildning/fortbildning så har man, enligt egen utsago brister i verksamheten.

Om problem uppstår i en verksamhet, anser man att enklaste sättet är att lägga ner den. Man har tidigare gjort så med hemtjänstenheten på Generalsgatan och nu avser man göra det med Östra Husby-enheten. 

Jag tror inte att en nystart, som kommunens verksamhetschef anser, blir lättare från Norrköping. Det är bara likt strutsen – stoppa huvudet i sanden, och inte se sitt eget tillkortakommande.  Ett beslut som dessutom tycks ha tillkommit i all hast. 

Vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträde för en och en halv månad sedan rapporterades att hemtjänstens personalpaviljonger, nu skulle bytas ut mot nya i permanenta lokaler i Ö Husby. För att göra lokalerna ändamålsenlig och trevliga för personalen finns i kommunens investeringsbudget avsatt nio miljoner kronor.

Kommunala pensionärsrådet (KPR) har inte informerats eller fått diskutera förändringen. Det kan till och med uppfattats som man nu passar på att göra en förändring, för förändringen och sin egen skull - nu när föreningar och dess medlemmar inte får träffas. Samråd och lyhördhet för personal och de så kallade brukarna tycks också varit obefintlig.

Ett demokratiskt bottennapp – och ett synnerligen oklokt beslut, som inte gagnar de som är i behov av samhällets omvårdnad.