Fler röntgensjuksköterskor behövs för rätt diagnoser

Dagens utbildningstakt av röntgensjuksköterskor riskerar att inte kunna kompensera för både ökad efterfrågan på kompetens och pensionsavgångar, skriver Madelene Meramveliotaki och Emma Klingvall från Vårdförbundet.

Mammografi, datortomografi och andra liknande undersökningar ska alla utföras av personal med rätt kompetens, skriver Madelene Meramveliotaki och Emma Klingvall från Vårdförbundet. Arkivbild.

Mammografi, datortomografi och andra liknande undersökningar ska alla utföras av personal med rätt kompetens, skriver Madelene Meramveliotaki och Emma Klingvall från Vårdförbundet. Arkivbild.

Foto: Nina Leijonhufvud

Debatt2023-11-08 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Allt fler diagnoser ställs med hjälp av olika sorters bilddiagnostik. Samtidigt har samtliga regioner brist på legitimerade röntgensjuksköterskor som ska utföra undersökningarna. Det gör att patienter kan få vänta på rätt diagnos och behandling.

Nu måste arbetsgivarna i alla regioner arbeta aktivt för att behålla och locka fler till yrket.

Den 8 november är det yrkesdagen för röntgensjuksköterskor. En treårig unik utbildning som ger legitimation att utföra bilddiagnostiska undersökningar på korrekt sätt. Kanske vårt allra viktigaste verktyg för att fastställa rätt diagnos för patienten.

Som ett led i utvecklingen att sätta rätt diagnoser i tid och på så vis minska lidandet både för patient och samhälle så har antalet undersökningar ökat. Men antalet utbildade röntgensjuksköterskor ökar inte alls i samma takt som de behövs för att möta behovet och utvecklingen av sjukvården. 

Samtidigt som en del av röntgensjuksköterskorna närmar sig pension riskerar dagens utbildningstakt att inte kunna kompensera för både ökad efterfrågan på kompetens och pensionsavgångar.

Socialstyrelsens senaste statistik visar att landets samtliga 21 regioner har brist på röntgensjuksköterskor. Här i region Östergötland arbetar 31 röntgensjuksköterskor per 100 000 invånare, både offentlig och privat regi medräknad. Det gör Östergötland till en av de sämsta regionerna och givetvis är detta antal otillräckligt.

Mammografi, datortomografi och andra liknande undersökningar ska alla utföras av personal med rätt kompetens.

Röntgensjuksköterskor är ett av naven i slutenvården och yrket måste synliggöras än mer. Fler ska känna till och vilja utbilda sig till detta yrke som garanterat ger jobb. Fler som påbörjar sin utbildning ska slutföra den och få sin examen. Ett sätt att öka attraktiviteten i yrket för att få fler utbildade röntgensjuksköterskor är att införa en nationell lagstadgad och reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor. Det skapar en karriärväg och möter behovet av kompetens för mer avancerade arbetsuppgifter.

Vårdförbundet har därför följande förslag:
• Regioner och privata vårdföretag måste säkerställa goda och säkra arbetsvillkor för att både behålla och locka fler till yrket. Röntgensjuksköterskorna är för få och har för dålig löneutveckling.
• Inför en nationellt reglerad och lagstadgad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor. I takt med att vården utvecklas behöver personalens kompetenser utvecklas.
• Låt röntgensjuksköterskorna ta en nyckelroll inom digitalisering, mobilisering och teknikutveckling, för att bidra till att vården moderniseras och flyttar närmare individen.

Röntgensjuksköterska är ett fantastiskt yrke men vi behöver bli fler. Fler behöver få upp ögonen för detta viktiga yrke – både genom att informera om utbildningen och värdesätta vår yrkesgrupp genom god bemanning och arbetsmiljö.