Panikförslag kan förvärra situationen

Vi beklagar detta kortsiktiga ekonomistiska beslutsfattande som den borgerliga majoriteten i vår kommun ägnar sig åt, skriver tre företrädare för Vänsterpartiet i Söderköping.

Debatt 17 oktober 2019 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunstyrelsens majoritet i Söderköping har drivit igenom anställningsstopp för samtliga förvaltningar. Detta i den fåfänga förhoppningen att kunna ta igen de underskott som uppstod förra året och som sannolikt utökas ytterligare innevarande år. Dessutom har man beslutat om investerings- och inköpsstopp.

Vad blir konsekvensen av dessa åtgärder? Några exempel: 

I skolan innebär det att elever kommer att tvingas genomföra lärarlösa lektioner. 

Inom äldrevården lär det bli så att den redan ansträngda personalen tvingas stressa ytterligare för att hinna med, att den redan höga sjukfrånvaron kommer att springa iväg ytterligare och att IVO-anmälningarna kommer att öka.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen kommer de sex vakanser som finns inte att återbesättas. Det innebär återigen utökade handläggningstider när det gäller bygglov.

Inom kulturförvaltningen lär det inte bli någon ny ordinarie chef, vilket kan hämma verksamheten.

När det gäller investeringsstoppet är det mera oklart vad det kommer att innebära, men skulle det till exempel innebära att den blivande Albogaskolan inte får grönt ljus, lär vi få svåra problem att klara lokalförsörjningen inom skolans område. Vilket i sin tur leder till problem med ytterligare trängsel i våra skolor

Förutom dessa negativa konsekvenser för verksamheterna i kommunen är det tveksamt om det kommer att leda till reella besparingar. Möjligen kan det kortsiktigt minska underskotten, men de negativa konsekvenserna på sikt kommer att fördyra verksamheten i ett längre perspektiv.

Vi beklagar detta kortsiktiga ekonomistiska beslutsfattande som den borgerliga majoriteten i vår kommun ägnar sig åt. Söderköpings kommun har ekonomiskt effektiva och slimmade verksamheter. Att spara och pressa ännu mer genom att exempelvis inte tillåta sjukvikarier är inte rimligt, det gör bara ett pressat läge ännu sämre. 

Det som behövs är istället mer resurser till välfärden, och så länge staten inte skjuter till ytterligare medel till den kommunala sektorn återstår att använda möjligheten att något höja skattesatsen. En skattehöjning med en femtioöring innebär för en normalinkomsttagare som tjänar 25-tusen kronor i månaden att kommunalskatten höjs med 125 kronor i månaden. 

Vänsterpartiet kommer sannolikt att föreslå en skattehöjning när höstens budgetbeslut ska tas i komunfullmäktige. Vi gör det därför att det är bättre än nedskärningar, anställningsstopp och andra panikåtgärder. 

Malin Östh (V), ledamot i KS och KF, Björn Grip (V), ledamot i KF, Marja Bergström (V), ledamot i KF, ersättare i KS         


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Vården i region Östergötland är högt kvalificerad men inte bra

Vården i region Östergötland är högt kvalificerad men inte bra

Lokala V-toppen har chans att nå riksdagen

Lokala V-toppen har chans att nå riksdagen