Otrygga platser begränsar människorna

En trygg stad är en förutsättning för en levande kommun och stadskärna. Där människor vågar delta i aktiviteter och fritt röra i staden dygnets alla tider, skriver oppositionsråden Fredrik Björkman (M) och Roger Eklund (M).

En trygg stad är en förutsättning för en levande kommun och stadskärna. Där människor vågar delta i aktiviteter och fritt röra i staden dygnets alla tider, skriver Fredrik Björkman (M) och Roger Eklund (M).

En trygg stad är en förutsättning för en levande kommun och stadskärna. Där människor vågar delta i aktiviteter och fritt röra i staden dygnets alla tider, skriver Fredrik Björkman (M) och Roger Eklund (M).

Foto: Sofia Nahringbauer

Debatt2021-03-10 16:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En trygg stad är en förutsättning för en levande kommun och stadskärna. Där människor vågar delta i aktiviteter och fritt röra i staden dygnets alla tider. Vi vill att varje Norrköpingsbo skall känna sig trygg och att medmänniskor reagerar om de uppmärksammar ett brott. Vårt gemensamma samhällskontrakt också kräver att samhället motverkar och lagför brottsöverträdelser.

Idag kan vi se att det finns platser som upplevs som skräpiga och nedklottrade vilket gör att många undviker dessa. Särskilt tydligt blir det på platser som är ödsliga och dåligt belysta. Forskning visar att framförallt kvinnor upplever sig som särskilt utsatta och främst då de rör sig ensamma.

Otrygga miljöer skapar problem för handeln då människor undviker vissa områden. Företagarna lyfter som en av punkterna även den upplevda otryggheten som orsak till Norrköpings bottenplacering i årets näringslivsranking.

Vi är övertygade om att många platser idag kan göras tryggare genom ”den informella kontroll” som är en hörnsten inom CPTED (crime prevention through enviromental design). Det handlar om smartare belysning, öppnare ytor och större insyn. Att medmänniskor har överblick vad som händer på en plats är en effektiv åtgärd för trygghet.

Varje plats är naturligtvis unik och kräver sin lösning. Vi förespråkar användning av trygghetskameror på vissa utsatta platser. Vi är väl medvetna om den debatt som rått kring användande av kameror som trygghetsskapande åtgärd. Här menar vi att trygghetskameror idag har ett starkt stöd hos allmänheten. Denna åtgärd komplimenterar de trygghetsskapande åtgärder som behövs på utsatta platser. Att de brott som begås klaras upp och att gärningspersonen lagförs är avgörande för om vi ska behålla tilltron till rättssamhället i stort.

Därför vill vi moderater ta initiativ till att identifiera platser som upplevs som otrygga och vilka tider som avses.

Otrygghet får aldrig vara en orsak för att ta en omväg hem eller att avstå en aktivitet.