Östra Husby behöver utvecklas när jobben blir fler

Centern vill klassa stråket E4-Kvarsebo-Skenäs-Östra Husby vidare mot Arkösund och Sankt Anna är trafikintensiteten under sommarhalvåret hög
Centern vill klassa stråket E4-Kvarsebo-Skenäs-Östra Husby vidare mot Arkösund och Sankt Anna är trafikintensiteten under sommarhalvåret hög

Glädjande nog ökar antalet arbetstillfällen på Vikbolandet. Hemtjänsten för Vikbolandet har flyttat tillbaka till Östra Husby, där de hör hemma och just nu pågår en utbyggnad av Vikbolandets största arbetsplats; kriminalvårdens anstalt i Skenäs.

Debatt 5 november 2023 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kriminalvården investerar cirka en miljard kronor på Skenäs, samtidigt som de planerar för en ny stor anstalt i Norrköping. När Skenäs är fullt utbyggd kommer den ha plats för 300 intagna.  Idag finns där drygt 200. Antalet anställda förväntas öka från 120 till 200. Det gör Skenäsanstalten till landets största klass 3 anstalt. 

En utmaning för Skenäs är kompetensförsörjningen. För att klara nyrekryteringen krävs en långsiktig planering inom flera områden. Idag saknas till exempel kollektivtrafik till Skenäs, vilket förstärker behovet av en gemensam samhällsplanering. 

I stråket E4-Kvarsebo-Skenäs-Östra Husby vidare mot Arkösund och Sankt Anna är trafikintensiteten under sommarhalvåret hög. Det är en förbindelse som delvis utgörs av linjefärjor, som tidvis har stora störningar på grund av tekniska problem. För att säkerställa denna viktiga kommunikationsnerv vill vi i Centerpartiet att det här stråket klassas som prioriterat stråk. Till och från anstalten sker ett stort antal transporter med intagna och de kommer bli fler i takt med att antalet platser utökas. Därför är behovet av goda transportmöjligheter stora. 

Vi ser att nya boendemiljöer i och kring Östra Husby skulle underlätta rekrytering av nya medarbetare både inom privata och offentliga verksamheter. Den mesta bostadsbebyggelse som finns i och kring Östra Husby består av småhus. Många äldre invånare runt om på Vikbolandet bor kvar i sina villor och gårdar. 

För att underlätta en befolkningsutveckling och ett generationsskifte skulle det behövas boenden som är bättre anpassade för den äldre befolkningen. Många kommer inom en snar framtid vilja lämna sina villor men ändå bo kvar på orten. Då behövs nya flerbostadshus och seniorboenden. De planerade flerfamiljsbostäderna vid Bossgård i Östra Husby är ett välkommet tillskott när de blir klara. 

Den till nyligen politiska majoriteten bestående av M, KD, L och SD avslog Centerpartiets initiativ till att göra en fördjupad översiktsplan för Östra Husby. Man uppger som skäl att det redan finns tre detaljplaner som inte är utbyggda och att det därmed redan finns utvecklingsmöjligheter. Men när Östra Husby växer behövs också flera småhustomter. Den planerade bebyggelsen intill den nya pendlarparkeringen vid Vikbolandsskolan har strukits. Nu finns det bara två planer kvar.  Redan gjorda VA-investeringar utanför Östra Husby mot Skenäs och Mauritzberg bör kunna nyttjas bättre för utomplansbebyggelser. 

En fördjupad översiktsplan är så mycket mer än möjlighet till detaljplaner. I en fördjupad översiktsplan tas det upp frågor som miljö, transporter och kommunikation, vatten och avlopp och dagvattenhantering, samhällsservice och skola, idrott, kultur och idrott, näringsliv med mera. Sådant som är en viktig del av människors vardag. Nu hänvisas till den kommande översiktsplanen för hela Norrköpings kommun, som dessutom blir förskjuten ett år i tiden till 2025. Under tiden finns ingen övergripande plan för utvecklingen av Östra Husby. Det är riktigt illa med tanke på de stora investeringar som nu görs på Vikbolandet och som kräver en hel del eftertanke för att det hela ska fungera bra.  

För oss i Centerpartiet känns det som att styret som det såg ut fram tills i fredags, med M, KD, L med stöd av SD inte prioriterar hela kommunen och framför allt inte Östra Husby som trots allt benämns vara en utvecklingsort. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa