Ostlänken hotar Norrköpings viktiga vattenreservoar

På ”Kolmårdens tak” – i Krokek/Strömsfors, högst upp på berget – ligger en av Norrköpings viktigaste vattentäkter.

Man får en obehaglig känsla av att detta handlar om en ren kartlösning, en skrivbordsprodukt, där ingen ansvarig från Trafikverket har varit ute på plats. I verkligheten, skriver representanter från Sverigedemokraterna.

Man får en obehaglig känsla av att detta handlar om en ren kartlösning, en skrivbordsprodukt, där ingen ansvarig från Trafikverket har varit ute på plats. I verkligheten, skriver representanter från Sverigedemokraterna.

Foto: Thomas Möller

Debatt2023-07-23 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett stort område som förser hela Kolmården med vatten ända bort till och med djurparken. Nu hotas den av Ostlänken och en jättelik stenkross som planeras i spåren av bygget. Människor som bor i området är rädda och förtvivlade. Fler borde reagera!

På 1990-talet drogs E4:s rakt igenom området och sedan dess har tillförseln av vatten påverkats negativt. Det handlar om vattenresurser som är livsviktiga för drygt 5 000 boende i norra delen av vår kommun, för företag och för turism. Djurparkens besökare – tre kvarts miljon årligen – och driften av kommunens viktigaste turistattraktion får sitt vatten från detta område. Trafikverket tycks ha skött detta styvmoderligt enligt vad som har framgått. Informationen till de boende har, säger man, varit knapphändig och ibland rent felaktig.

När den långa tunneln med en efterföljande skärning för Ostlänken borras och schaktas genom Kolmårdsberget norrut frigörs enorma mängder sten, som är tänkta att under många år läggas upp och hanteras på två områden – totalt nästan 35 hektar - med tillhörande stenkrossindustri. Mitt bland de boende i Krokek/Strömsfors. Mitt i en av våra viktigaste vattenreservoarer. På ett område som alltså tillsammans motsvarar nästan hela Gamla stans yta i Stockholm. 

Kommunen borde långt tidigare ha höjt en varningsflagga inför Trafikverkets planer. Vi borde ha vidtagit åtgärder för att skydda denna viktiga zon. Nu är klockan i det närmaste fem över tolv.

I den nya översiktsplan som Norrköpings kommun nu har lagt ut på remiss vill vi att Krokek och Kolmården skall växa. Detta är ett utvecklingsområde. Då är vattentillförseln också livsviktig. Och därför strider inte minst planerna på de enorma stenkrossupplagen med den negativa miljöpåverkan den väntas få mot kommunens nya ÖP.

Man får en obehaglig känsla av att detta handlar om en ren kartlösning, en skrivbordsprodukt, där ingen ansvarig från Trafikverket har varit ute på plats. I verkligheten.

Vi måste stanna upp och tänka en gång till! Vi behöver bland annat lära oss av de enorma problem som tunnelbygget genom Hallandsåsen ställde till. Det är inte länge sedan många varnade för konsekvenserna av att borra i berget, som var fullt av livsviktigt vatten. Ändå framhärdade man och drog tunneln – med kända konsekvenser. 

Realistiskt sett kommer det nog att bli svårt att stoppa Ostlänken, även om man i stället borde ha lagt de närmare 100 miljarder, som slutnotan nu beräknas bli, på att upprusta befintligt nät och se till att tågen går i tid. Men framför allt handlar det nu om att värna människor och miljö längs den planerade sträckan. Det är vår uppgift som politiker i Norrköping. I verkligheten. Trafikverket behöver ett genomtänkt omtag i planeringen.