Ostlänken ett galet projekt inte bara ekonomiskt

Det är absurt att bränna 90 miljarder av skattemedel för att ett begränsat antal resenärer skall till Stockholm några minuter snabbare, skriver Åke Karlsson (LPO).
Det är absurt att bränna 90 miljarder av skattemedel för att ett begränsat antal resenärer skall till Stockholm några minuter snabbare, skriver Åke Karlsson (LPO).

Drömmen om Ostlänken lever vidare hos samtliga partier i kommunen! På riksnivå råder dock inte samma konsensus i frågan. Vilket väcker hopp att Höghastighetsbanan kan bli en valfråga.

Debatt 18 februari 2022 19:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vem, vilka efterfrågar den planerade höghastighetsbanan Stockholm-Göteborg-Malmö som inkluderar Ostlänken? Förutom de lokala politikerna och tillika en lokal tillsatt lobbyinggrupp. 

Inget önskemål finns om höghastighetsbana från Svenskt Näringsliv, de har lyssnat på forskarna och instämmer i att det blir kostsamt och tränger undan nödvändigare investeringar.

Tankesmedjan Timbro ”, Höghastighetstågen är den sämsta investeringen i svensk historia”. Företrädare för Stockholms handelskammare instämmer ”det är en helt ohållbar situation”.

Om de miljövinster som byggandet av höghastighetsbanan påstås leda till säger en av Sveriges främsta experter på transporter och miljö, professor Per Kågesson ”hela miljökalkylen är en gigantisk bluff”.

Riksrevisionens kritik vad gäller byggandet av höghastighetsbanan har genom åren varit massiv. De har vid flera tillfällen totalsågat planerna på höghastighetståg med olika motiveringar, bland annat bristfälliga utredningar, Trafikverkets drömkalkyler nämns också. Dock avvisar regeringen med infrastrukturminister Tomas Eneroth i spetsen Riksrevisionens kritik. Det är allvarligt att regeringen nonchalerar kritiken, deras uppgift är ju att kontrollera så att skattepengarna används på ansvarsfullt sätt.

Som framgår av ovanstående är Ostlänken ett galet projekt ur både ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Det är absurt att bränna 90 miljarder av skattemedel för att ett begränsat antal resenärer skall till Stockholm några minuter snabbare. Nu lägger Norrköpings kommun ytterligare miljoner på att planera för ett nytt resecenter, här handlar det om en investering på flera miljarder som till dels skall finansieras av kommunen.

Detta i en kommun där det under den senaste mandatperioden skett stora nedskärningar inom omsorgsverksamheterna, exempelvis 100 personer inom demensvården. Inom skola och socialtjänst saknas stora resurser för stöd till ungdomar och elever med svårigheter av olika slag. 

Byggandet av Ostlänken som inkluderar ett åtta kilometer långt tunnelbygge mellan Björnsnäs och Böksjötorp kräver stora ytor för mellanlagring. Cirka 40 ha med tio meter höga sprängmassor vid den norra öppningen av tunneln, som senare ska krossas och fraktas bort. Detta kommer att pågå i tiotals år. Politikernas dröm blir en mardröm för de boende i området, och som lök på laxen har de Tekniska Verkens planer att uppföra en vindkraftsindustri i samma område. 

Det är en skandal att ett projekt som beskrivits som den sämsta investeringen i svensk historia inte hamnat där det hör hemma för länge sedan, nämligen i papperskorgen. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa