Östgötska vårdcentraler förstärks

Nu tas flera viktiga steg mot en bättre sjukvård för de som är i allra störst behov av vården, skriver Koalition för Östergötlands företrädare i hälso- och sjukvårdsnämnden

Som en del av satsningen på mottagande av äldre ska alla vårdcentraler erbjuda en fast vårdmedarbetare så att man inte möter en ny person varje gång, skriver debattörerna.

Som en del av satsningen på mottagande av äldre ska alla vårdcentraler erbjuda en fast vårdmedarbetare så att man inte möter en ny person varje gång, skriver debattörerna.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Debatt2019-12-12 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den svenska sjukvårdens allra viktigaste princip är att den som har störst behov av hälso- och sjukvård ska få vård först. En av de grupper som är i störst behov av hälso- och sjukvård är sköra äldre och andra personer med komplexa vårdbehov. Det är därför mycket viktigt att vården kan ta emot dessa grupper på ett bra och välfungerande sätt. 

Koalition för Östergötland (S, C, L och MP) avser att successivt förstärka våra östgötska vårdcentraler och den nära vården. Som ett led i detta satsar vi nu 30 miljoner kronor med fokus på mottagandet av äldre personer och andra personer med komplexa vårdbehov. 

Därför får nu Östergötlands vårdcentraler i uppdrag att identifiera denna grupp bland sina patienter och erbjuda dem ett särskilt mottagande, som bättre är anpassat efter deras behov och förutsättningar. 

Det är exempelvis inte alltid så lätt att höra och välja rätt på uppmaning av en telefonsvarare. Vårdcentralerna ska därför erbjuda denna grupp ett eget telefonnummer, utan knappval. Att göra vården mer tillgänglig digitalt är en prioriterad fråga för oss, men för många äldre behövs anpassade alternativ. 

Som en del av vår satsning på mottagande av äldre ska alla vårdcentraler också erbjuda en fast vårdmedarbetare så att man inte möter en ny person varje gång. Vårdcentralerna ska även vid behov kunna erbjuda hembesök hos våra mest sköra äldre. Dessutom ska samarbetet med kommunernas hemsjukvård utvecklas. 

Med dessa satsningar tar vi flera viktiga steg mot en bättre sjukvård för de som är i allra störst behov av vården.

Torbjörn Holmqvist (S)
Kerstin Sjöberg (C)
Monika Broman (L)
Catarina Engström (MP)
Gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden