Östgötarna ska vara trygga med vård i rätt tid

Vården i Region Östergötland befinner sig i kris. Det har nog inte undgått någon vid det här laget.

Debatt 9 september 2022 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Medarbetarna slår knut på sig själva för att ge bästa möjliga vård. Men de gör det under orimliga förhållanden där vårdplatser stängs ned en efter en. Inte för att det saknas sängar, utanför att det saknas personal som kan vårda patienter i dessa sängar. Läkare och sjuksköterskor säger själva att patientsäkerheten är hotad och att läget är ytterst allvarligt. 

 

Som östgöte ska du vara trygg med att du får vård i rätt tid, när just du behöver den. Du ska inte behöva oroa dig för att ditt barn sätts i kö till BUP, istället för att få hjälp. Eller att din mamma med en cancerdiagnos skickas till en annan region för att få sin operation – innan det bokstavligen är för sent.

 

Men den tryggheten kan du tyvärr inte känna som det är idag. Vårdköerna har vuxit sig alltför

 långa i vårt län, under lång tid. Faktum är att köerna började växa redan 2015, samma år som Socialdemokraterna tog över ansvaret för Region Östergötland och utvecklingen har sedan dess bara gått åt fel håll. I jämförelse med andra regioner placerar sig Östergötland i bottenskiktet. Detta trots det tidigare S-vallöftet om en köfri vård.

Vi menar att Kaisa Karro och Socialdemokraterna, efter åtta års styre av Region Östergötland, förbrukat sitt förtroende och behöver bytas ut.  Regionen behöver en ledning som ser de problem som finns i vården, som lyssnar till vårdens medarbetare och som också har förmågan att vända utvecklingen. 

För Moderaternas del är våra prioriteringar tydliga: vårdköerna behöver kortas och vårdens medarbetare värnas. Det krävs en bred palett av åtgärder för att nå dit, det finns ingen quick fix från det läge som vi befinner oss i nu. Det handlar givetvis om att rekrytera nya medarbetare, men framför allt måste regionen bli mycket bättre på att lyckas behålla de som redan finns i verksamheten.

 

För att lyckas med det vill vi höja OB-tillägget så att det lönar sig mer att arbeta när andra är lediga. Vi vill skapa fler möjligheter att göra karriär inom sjukvården och möjliggöra betalda specialistutbildningar på arbetstid för fler. En annan viktig del är att minska den administrativa bördan för vårdpersonalen till förmån för patientfokuserat arbete. 

 

Vi menar också att tillit är ett nyckelord i sammanhanget. Tillit till våra chefer att, tillsammans med fackliga organisationer och medarbetare, finna lösningar som fungerar just hos dem, på deras avdelning eller klinik. Vi vet att det också är något som efterfrågas i organisationen – för idéerna och engagemanget finns där, möjligheten måste bara ges. På politisk nivå ska vi inte överpröva fungerande koncept, utan istället välkomna dessa. 

 

 

Vår fasta övertygelse är att östgötarna förtjänar bättre än vad nuvarande politiska ledning förmått att ge. Socialdemokraterna har svikit både vårdens medarbetare och alla de tusentals östgötar som väntar i kö istället för att få vård. Region Östergötland behöver ett nytt politiskt ledarskap och vi är redo att ta det ansvaret. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa