Östgötarna behöver dra sitt strå till stacken

Även på regional och lokal nivå måste vi göra vårt yttersta för att nå längre i arbetet med att minska vår klimatpåverkan, menar landshövding Carl Fredrik Graf och regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro.

Debatt 28 januari 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och behovet av åtgärder är brådskande. Mycket görs i länet redan i dag, men vi behöver intensifiera arbetet och se till att vi lägger fokus på rätt saker för att komma längre. Därför har Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland tagit fram länets första gemensamma energi- och klimatstrategi. 

Klimatfrågan är en global fråga. Att världens ledare har förbundit sig till de 17 globala målen i Agenda 2030 och att regeringen har som ambition att Sverige ska vara ledande i genomförandet är bra. Samtidigt sköts stora beslut vid klimattoppmötet i Madrid i december på framtiden. 

Det innebär inte desto mindre att vi på regional och lokal nivå måste göra vårt yttersta för att nå längre i arbetet med att minska klimatpåverkan. Nu har vi genom att sätta upp regionala mål och en gemensam riktning gett oss själva förutsättningar. Nu är det upp till oss myndigheter, näringsliv och organisationer att leverera.

Den nya strategin är resultatet av ett nära samarbete mellan Länsstyrelsen och Region Östergötland, men också med runt 90 regionala aktörer från kommuner, näringsliv och andra organisationer. I strategin lyfts sex områden där vi behöver lägga extra fokus. 

Det finns också sex nya mätbara regionala mål kopplat till utsläpp, avfall, energiproduktion och energianvändning. Tillsammans avser länsstyrelsen och regionen att leda och samordna arbetet inom strategins sex prioriterade områden. Under år 2020 börjar vi arbeta med framtagandet av konkreta handlingsplaner och uppföljning av åtgärder och projekt som genomförs i länet för att se till att fokus är på det som gör mest nytta. 

Östgötarna påverkas av strategin genom att länets aktörer arbetar mot de mål som vi har satt gemensamt. Det kan exempelvis vara genom att kommuner bygger nya cykelvägar eller att det finns tillgång till elbilsladdning vid arbetsplatsen. 

Den enskilda individen i Östergötland behöver också dra sitt strå till stacken. Det kan handla om att se över sina transportsätt genom att cykla, gå, åka kollektivt eller använda klimatsmarta fordon när det är möjligt. Det kan också handla om att begränsa påverkan från sin konsumtion genom att köpa begagnade produkter eller hyra dem istället för att köpa egna.   

För att det fortsatta energi- och klimatstrategiska arbetet i länet ska bli framgångsrikt krävs det engagemang och vilja från offentliga aktörer, näringsliv och andra organisationer att arbeta tillsammans för att nå satta mål. Ett sådant engagemang har vi sett prov på i arbetet med framtagandet av strategin och flera regionala aktörer har redan sagt att de ställer sig bakom strategin. 

Med gemensamma målsättningar säkerställer vi att vi drar åt samma håll och hjälps åt, även om våra uppdrag ibland ser lite olika ut. Tillsammans är vi starka och kan göra de viktiga krafttag som krävs för att klara av omställningen i Östergötland. 

Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland 
Kaisa Karro, ordförande i regionstyrelsen

Ämnen du kan följa