Östergötland ska ha en stark biblioteksverksamhet

Där resten av Sverige skär ned och smalnar av så går Östergötland åt andra hållet och skapar en inkluderande biblioteksverksamhet, skriver artikelförfattarna.
Där resten av Sverige skär ned och smalnar av så går Östergötland åt andra hållet och skapar en inkluderande biblioteksverksamhet, skriver artikelförfattarna.

Veckorna efter jul och nyår kan vara tuffa för många, inte minst för barnfamiljerna. Hålet i plånboken lämnar inte utrymme för dyra aktiviteter. Då kan våra bibliotek betyda mycket.

Debatt 3 februari 2024 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Biblioteken är öppna för alla och där finns massor att upptäcka. Böcker förstås, men även film, musik, konst och inte minst dagsfärska nyheter finns där för oss. Biblioteket har även ett viktigt bildnings- och demokratiuppdrag. Ta reda på vad ditt lokala bibliotek erbjuder just nu.

I december fattade regionfullmäktige i Östergötland beslut om en ny biblioteksplan som ska gälla för åren 2024-2027. Vi ska ha en stark biblioteksverksamhet i Östergötland. 

Beslutet togs i total politisk enighet och vi socialdemokrater tycker att planen innehåller väldigt mycket bra politiska ställningstaganden. Satsningar på barn, unga, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och satsningar på personer med annat modersmål än svenska. Där resten av Sverige skär ned och smalnar av så går Östergötland åt andra hållet och skapar en inkluderande biblioteksverksamhet.

Via Biblioteksutveckling Östergötland stöttar Region Östergötland samtliga självständiga kommunala bibliotek. Det kan handla om att höja bibliotekens kompetens på områden som digital teknik och hur samhället blir mer inkluderande. Att stärka upp det demokratiska uppdraget och bibliotekens roll som mötesplats eller vara en del i att öka läsandet i olika former och på andra språk än svenska. Biblioteksutveckling Östergötland ska helt enkelt vara en samordnare som gör alla länets bibliotek ännu bättre för alla.

Biblioteken är oerhört viktiga som kulturbärare, på ett bibliotek ska du både kunna uppleva kultur och skapa kultur själv. Alla ska kunna ta del av utbudet på sitt eget sätt. Det innebär att utbudet på biblioteken ska spegla mångfalden och behov som finns. Runt om i Östergötland anordnas sagostunder, språkcaféer, litteraturaftnar, föreläsningar och mycket annat som oftast inte kostar pengar för den som deltar. Kanske är det nu under 2024 som vi ska lova varandra att ta vara på allt det fina som våra bibliotek har att erbjuda. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa