Östergötland kan göra mer för klimatet

Östergötland riskerar att halka efter både när det gäller klimatomställning och industrins investeringar. Bristerna i elsystemet är en allt större hämsko för näringslivets utveckling i vårt län.

Bristerna i elsystemet är en allt större hämsko för näringslivets utveckling i vårt län, skriver Johan Gustafsson och Jesper Gyberg, Svenskt näringsliv

Bristerna i elsystemet är en allt större hämsko för näringslivets utveckling i vårt län, skriver Johan Gustafsson och Jesper Gyberg, Svenskt näringsliv

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2021-04-08 21:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De stora industrisatsningar som nyligen presenterats, bland annat produktion av grönt stål, har alla gemensamt att de ligger i norra delen av landet.

Sverige ska ha ambitiösa nationella klimatmål. Det är rätt med tanke på våra goda förutsättningar för klimatomställning. En nästan helt koldioxidfri elproduktion, hög kunskapsnivå, effektiva industriprocesser och en bred uppslutning bakom omställningen både inom politik och näringsliv är viktiga förutsättningar för vår ambitiösa klimatpolitik. 

Men det räcker inte med goda förutsättningar och höga ambitioner. Det krävs också politisk vilja och förmåga att ta svåra beslut. Beslutsfattarna måste se den potential som finns i Sverige när det gäller att göra ett globalt avtryck i klimatomställningen.

Svensk export genererade 2018 klimatnytta motsvarande 26 miljoner ton koldioxid genom att tränga undan smutsigare produktion i andra delar av världen. Det motsvarar hälften av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser. Enligt samma beräkningar skulle denna positiva undanträngningseffekt kunna öka till 65 miljoner ton fram till 2040. Men då gäller det att politiken landar rätt.

Vi har stora möjligheter att gå före i klimatarbetet. Men för att möjligheterna ska bli verklighet måste de företag som vill satsa på utveckling ha rimliga förutsättningar i hela landet. 

Politiken måste nu hantera tre viktiga utmaningar:

Först och främst handlar det om bristerna i elsystemet. Idag finns ett överskott i norr, men hela Sverige måste leva. Ökad överföringskapacitet från norr till söder kommer inte ensamt att lösa problemen. Det behövs mer planerbar elproduktion i söder. I praktiken handlar det om kärnkraft.

De verksamheter som nu växer fram är beroende av god tillgång på kompetens. Redan idag är kompetensförsörjningen problematisk för många företag. Det riskerar att bromsa arbetet med klimatomställningen.

De långa tiderna för tillståndshantering måste minst halveras. Om vi ska kunna konkurrera om nya investeringar kan det inte ta ett decennium att få ett nödvändigt miljötillstånd. 

Sverige har goda förutsättningar för klimatomställningen och med vår export kan vi bidra till att minska utsläppen i andra delar av världen. Men det finns flera problem som måste lösas och för det krävs handlingskraft.