Orkar M stå upp för äldreomsorgen?

Vi i vänstern tycker det är väldigt bra att Moderaterna äntligen har börjat se problemen inom Norrköpings äldreomsorg, så har det inte alltid varit.

Vi vill bygga en stark och värdig äldreomsorg i Norrköping. Då behövs mer pengar, skriver vänsterpartisterna Ricardo Olivares och Nicklas Lundström tillsammans med Rahmo Sheeq Aadan.

Vi vill bygga en stark och värdig äldreomsorg i Norrköping. Då behövs mer pengar, skriver vänsterpartisterna Ricardo Olivares och Nicklas Lundström tillsammans med Rahmo Sheeq Aadan.

Foto: Carolina Nilsson/Annika Flood

Debatt2021-09-12 12:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"M: Tomma ord utan handling ger inte fler personal" NT 8/9

Men i striden mot nedskärningarna inom demensomsorgen slöt ni ju faktiskt upp. Problemet med Moderaternas, och Kvartettens, politik på området är att man saknar långsiktighet. Och än värre att man inte vill göra något åt själv grundproblemet – att äldreomsorgen har för lite pengar.

Som vi skrev i vår artikel: ”prat räcker inte långt om man inte lägger pengarna på bordet”. Tyvärr har ju inte Moderaterna de pengarna i sin faktiska politik. När budgeten beslutades i juni i år var det endast Vänsterpartiet som ville ta bort hela nedskärningen Kvartetten genomförde på 42 miljoner och istället satsa på äldreomsorgen. Vi står vid vårt ord och kommer att göra det i fortsättningen också. I Moderaternas budget senast föreslog ni precis samma pengar och därmed nedskärningar som Kvartetten. Och dessutom har ni accepterat Kvartettens ekonomiska ramar som kan innebära årliga nedskärningar på 25 till 50 miljoner årligen på äldreomsorgen…

Norrköpings äldre- och demensomsorg behöver inte små tillfälliga satsningar utan stopp för alla nedskärningar och rejäla samt permanenta personalförstärkningar. Bara så kan vi uppnå en värdig omsorg om våra äldre och en god arbetssituation för våra anställda.

Men vi hoppas såklart att Moderaternas nytänkande är ärligt menat. Vänsterpartiet har lagt en lång rad förslag för att stärka äldreomsorgen. Några som det kommer att beslutas om inom kort gäller bland annat bättre arbetstider för undersköterskorna, gratis arbetsskor för de anställda och att annan personal ska sköta tvätt och städ så att proffsen kan jobba med omsorgen. Vi hoppas att Moderaterna på allvar funderar på att bifalla de förslagen. Även om man röstade nej till att återställa demensomsorgen när budgeten klubbades. 

Avslutningsvis en rak fråga till Sophia Jarl och Mia Vargö. Är ni beredda att lova Norrköpingsborna att om ni får makten efter valet så kommer ni att återställa demensomsorgen, alla 42 miljoner? Vi har gjort det. Och vi kommer att stå för det.