Orimligt med så stora besparingar

Det är nu Söderköpings kommun behöver investera för att ha en god ekonomi om några år, anser Tuula Ravander (S).

Debatt 17 oktober 2019 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunstyrelsen i Söderköping har tagit beslut om anställningsstopp, investeringsstopp och för sin egen del om inköpsstopp och konsultstopp samtidigt som man anmodar nämnderna att göra detsamma.

Detta är en åtgärd för att försöka minska underskottet i kommunen. Socialdemokraterna konstaterar att nämnderna inte kan göra så stora besparingar som krävs för att få ekonomin i balans i år. De stora underskott som nämnderna redovisar skulle innebära att hundratals medarbetare måste rationaliseras bort (exempelvis innebär 13 mkr på de återstående två månaderna en helårseffekt på 78 mkr, eller över 150 tjänster, i stort sett lika många som hela grundskolan i kommunen). 

Det säger sig själv att detta inte är rimligt. De åtgärder som den moderatledda majoriteten har beslutat om står heller inte i paritet med den effekt som krävs för att nå en budget i balans

Ett anställningsstopp kommer att påverka arbetsmiljön negativt. Det kommer att sparas på vikarier vilket ökar arbetsbelastningen på den redan ansträngda ordinarie personalen. Det står i beskrivningen till beslutet, när det gäller korttidsvikarier, att varje tillsättning ska behovsprövas och vikarie får endast sättas in för att upprätthålla en miniminivå på berörd verksamhet. 

Vad är en miniminivå? Det står också att mer- och övertid får endast beviljas i nödfall om det föreligger risk för liv och hälsa. Dessa skrivningar kan komma att innebära att det inte går att upprätthålla en god och säker vård!

Att stoppa investeringar anser vi är en katastrof för framtiden. Det är nu vi behöver investera för att ha en god ekonomi om några år. Vi behöver ha större enheter för både skola och förskola. Vi behöver investera i välfärdsteknik för att kunna behålla kvaliteten i vård och omsorg men även i skolan.

Det behövs framförallt en tillit till våra anställda. Får de möjlighet till delaktighet i effektivisering så kommer de goda idéerna fram och det skapar en kreativ miljö. Majoriteten anser att stoppa allt är en signal till verksamheterna, men vilken signal är det egentligen? Att personalen inte förstår det allvarliga läget i ekonomin? Det är att underskatta vår personal.

Det tål att påpekas att Socialdemokraterna förutsåg denna situation redan för ett år sedan. Att de ekonomiska resurser som ställdes till nämndernas förfogande inte räcker till det uppdrag som måste utföras. Till vissa delar fanns insikten även hos Moderaterna. Hade utgången då varit en annan hade nämnderna haft mer realistiska möjligheter till att hålla sin budget. 

Vi ser också att majoriteten behöver noggrant överväga att justera budget för 2020, så inte nämnderna behöver göra helt orimliga och orealistiska besparingar eller på nytt stå inför stora underskott.

Tuula Ravander (S)


Ämnen du kan följa