Inte alls säkert att regionen kan investera i Saab

Som östgötar vill man också gärna lyfta fram möjligheten att investera i Saab. Men även här finns det komplikationer, skriver Emil Broberg (V), gruppledare Region Östergötland.
Som östgötar vill man också gärna lyfta fram möjligheten att investera i Saab. Men även här finns det komplikationer, skriver Emil Broberg (V), gruppledare Region Östergötland.

NT:s ledare och Moderaternas Marie Morell har varit ute och pratat om att det är positivt att regionen nu tillåter placeringar i vapenindustrin. De menar att regionens pengar ska bidra till att stärka det svenska försvaret.

Debatt 13 januari 2024 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Regionen vill möjliggöra investeringar i vapenindustrin" NT 27/12

"Rätt av regionen tillåta investeringar i vapenindustri" NT 3/1

Problemet är att de helt saknar grund för sina påståenden. Det är troligare att regionens pengar kommer gå till vapen som dödar civila i Gaza än till svensk försvarsindustri.

De senaste åren har vi sett hur allt fler vill ställa om Sverige för en väpnad konflikt och hur samhällets alla delar ska inkorporeras i denna krigshets. Nu vill den politiska ledningen i Region Östergötland dra sitt strå till stacken genom att investera regionens kapital, vilket till stor del består av personalens pensionsavsättningar, i vapenindustrin.

Ett problem, bland många, är att det förslag som de lagt fram sannolikt inte kommer innebära några investeringar i just svensk vapen- eller försvarsindustri. Det är bara tom retorik. När placeringar väl görs så kommer svensk industri att vägas mot all annan vapenindustri i världen, så ser placeringslogiken ut.

Svensk vapenindustri är heller inte alltid så svensk, utan har ofta ett betydande utländskt ägande. En av de största ägarna av ”svensk” vapenindustri är BAE Systems, Europas största koncern inom försvarsindustrin, med bas i Storbritannien. BAE Systems tillverkar atombomber, vilket gör det omöjligt att investera i svensk vapenindustri med koppling till BAE, då regionen fortfarande utesluter så kallade ”kontroversiella vapen” (till exempel klusterbomber, personminor och atomvapen).

Som östgötar vill man också gärna lyfta fram möjligheten att investera i Saab. Men även här finns det komplikationer. I de riktlinjer som lagts fram så anges att en rad internationella konventioner ska följas vid placeringar. En av dessa är FN:s konvention mot mutor och korruption. Då Saab varit involverad i omfattande mutskandaler vid affärer med Sydafrika är det sannolikt att även de skulle exkluderas av det skälet.

Att placera pensionsmedel i försvarsindustrin är inte bara moraliskt problematiskt, det är också komplicerat om man vill upprätthålla etiska principer. Det var också därför vi från Vänsterpartiet efterfrågade en analys av vad en förändring i regionens riktlinjer faktiskt innebär. Ingen, vare sig politiker eller ansvariga tjänstepersoner, har kunnat svara på vad förändringen kommer innebära i realiteten. Det är djupt oansvarigt. 

Att regionledningen med M och SD i spetsen hanterar våra gemensamma resurser så lättvindigt är mycket oroande. Men det hela blir också paradoxalt. För då de inte vill lyssna på vår kritik av de nya placeringsriktlinjerna så kommer deras ambition att investera i den svenska vapenindustrin knappast förverkligas. 

Det är faktisk troligare att pengar kommer placeras i vapenindustri i andra delar av världen och på det sättet bidra till en skadlig militär upprustning. 

Region Östergötlands största verksamhet är hälso- och sjukvård, en verksamhet som baseras på principer om icke-skadande och att göra gott. Nu ska sjukvårdens resurser investeras i en industri som skadar, lemlästar och dödar människor. Det är förvånande och beklämmande att inte fler ser orimligheten i det.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa