Omställningen måste ske här och nu

Den gröna omställningen sker inte av sig självt utan är resultat av politisk handlingskraft, skriver debattörerna.

Debatt 27 september 2019 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tiden och platsen för omställningen är här och det är nu. På alla håll ställer Sverige om. Den gröna omställningen sker inte av sig självt utan är resultat av politisk handlingskraft. Nu tar vi nästa steg och banar vägen för fler att vara med. 

 

Det ska vara lätt att resa klimatsmart. När vi ökar nattågstrafiken både inom Sverige och till Europa skapar vi förutsättningar för att fler ska kunna göra just det. Genom investeringar i laddinfrastruktur i hela Sverige bereder vi vägen för en bred elektrifiering. Vi kompletterar klimatklivet med att bygga nya laddstolpar på vita fläckar längs viktiga vägar i hela landet.  Tillgången till biogas till fordon förstärks. 

 

Genom klimatklivet ges fler möjlighet att delta i omställningen. Företag, kommuner och regioner kan söka om bidrag för att genomföra åtgärder som minskar utsläppen och gör så att fler ges förutsättningar att göra rätt. Det fantastiska är så många vill göra sin del av omställningen att vi behöver höja anslagen så att de räcker till fler goda initiativ. 

 

Företagen och industrin är och vill vara en viktig del av klimatarbetet, men de behöver ges rätt förutsättningar för att kunna ställa om. Under förra mandatperioden initierade Miljöpartiet industriklivet som går in med pengar för att processindustrin och stålindustrin ska kunna göra gröna investeringar för framtiden och drastiskt minska sina utsläpp. 

 

Sverige kan och ska vara ledande i elektrifiering av alla typer av fordon. Samarbete mellan stat och näringsliv är avgörande och därför säkrar vi finansieringen till ett utvecklingscenter för elektromobilitet. Klimatpremien för elbussar utvidgas till att också täcka arbetsmaskiner, till exempel i jordbruket. 

 

Miljöpartiets mål är en inkluderande omställning till en fossilfri ekonomi. En stor omställning av samhället måste inkludera alla delar av Sverige och alla människor som bor här. 

 

Karolina Skog (MP) 
ekonomiskpolitisk talesperson 
Mia Sköld (MP)
oppositionsråd  

 

Ämnen du kan följa