Nyttja din värdefulla rösträtt - för demokratins skull

På 15 år har demokratin i världen minskat enligt flera internationella rapporter. Två tredjedelar (68 procent) av jordens befolkning lever nu i icke-demokratier enligt institutet V-dem på Göteborgs universitet.

Debatt 17 augusti 2022 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En grogrund är missnöje i vardagen, att man ser samhällsproblem som är svåra att lösa och då lockas av enkla lösningar och starka ledare. Det är en farlig väg som vi alla behöver känna igen. Demokratin är sårbar.

 

Historiskt har vi sett våldsamma maktövertagande likt i Myanmar och Sudan. Idag skadas demokratin oftare inifrån, av ledare som valts i allmänna val. Där företrädare ger sig på medier, rättssystem och kultur. Pressfriheten upphör, friheten att engagera sig i politiska partier beskärs, medborgerliga fri och rättigheter krymps. En utveckling som sker stegvis i en tydlig riktning. 

 

Det finns samhällsproblem i vårt land, tålamodet kan tryta när den demokratiska processen tar tid. Vi vill ju se handlingskraft och bra beslut. Om man skulle hoppa över den demokratiska processen skulle det visserligen gå snabbt men all erfarenhet visar att det är ödesdigert för befolkningen i sådana stater, att tappa bort demokratin. Vi har sett det genom historien och vi ser det också idag. Vi har ett typexempel nära oss i Ryssland och med Putins agerande.

 

Demokratin bygger på allas engagemang. Att vara insatt och diskutera olika alternativ. Att ha koll på källan, om påståenden bygger på fakta eller fake news. Jobbigt? Detta är själva grunden för vår demokrati. Att flera åsikter och röster får höras, att olika partier får finnas, att fakta och underlag är tillgängliga för alla och kan granskas. Att styret kan omprövas nästa gång det är val. Detta är ingen naturlag. Flera länder går i motsatt riktning, där yttrandefrihet, kvinnors rättigheter, medmänsklighet trycks ner. Länder som gett makten till extrempartier har fått se det demokratiska systemet monteras ner. 

 

Demokratier har lägre spädbarnsdödlighet, avsaknad av svält, högre medellivslängd, bättre folkhälsa, högre välstånd, högre jämställdhet och inte minst färre krig och konflikter.

Den 11 september har vi val i Sverige. Sätt dig noga in i de värderingar och idéer som ligger bakom de olika partierna. Granska företrädare och politiska förslag. Lyssna på argumenten. Ett högt valdeltagande är grunden för demokratin. Gör ett väl övervägt beslut och nyttja din värdefulla rösträtt. 

Gör ditt val och vad du än kommer fram till – Rösta! 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa