Nya vägar skapar mer trafik i Norrköping

Med rubriken ”Så ska köerna minska i centrala Norrköping" berättar NT den 15 september om planerna på bygget av vägen Johannisborgsförbindelsen, som godkändes av kommunfullmäktige i juni.

Här vid trafikplats Herstaberg var det tänkt att Norrleden skulle börja och gå vidare ned över båtplatsen.

Här vid trafikplats Herstaberg var det tänkt att Norrleden skulle börja och gå vidare ned över båtplatsen.

Foto: Thomas Möller

Debatt2021-09-26 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

Problemet är att köerna enligt forskning med stor sannolikhet inte kommer minska eftersom fler kommer att åka mer bil. Så här skriver Trafikverket (2009) själva att det hänger ihop:

 "Ökad vägkapacitet skapar ny trafik. Detta fenomen kallas inducerad trafik och är sedan länge känt och erkänt av internationell forskning. Fenomenet handlar om att det finns ett samband mellan utbud och efterfrågan. Då vägkapaciteten eller kvaliteten ökar så minskar uppoffringen för att färdas på vägen vilket ökar efterfrågan." 

Alltså att ju mer attraktivt det är att åka bil, desto fler kommer göra det. Därmed kommer Östra Promenaden efter en tid återigen att fyllas av köer och de problem som försökte byggas bort kommer tillbaka.

 Dagen innan, den 14 september, skriver NT om att planerna på Norrleden skrotas av Trafikverket. Norrleden är det större vägpaket som Johannisborgsleden är en del av. 

Transportverket skriver i sin åtgärdsvalsstudie om Norrleden att ”de nya vägarna bidrar sannolikt till att vägtrafiken ökar totalt sett, trots åtgärder på kollektivtrafik och GC-trafiken [gång- och cykeltrafiken]." 

 Hur går detta ihop med klimatmålen? Om Feministiskt initiativ hade plats i fullmäktige hade vi protesterat kraftigt mot vägsatsningar som dessa och istället velat lägga pengarna på satsningar på gång-, cykel- och kollektivtrafik. Varför verkar inga andra partier bry sig om klimatet?