Uppmanar till saklig och hederlig debatt om nya skolan

Nu finns det en majoritet för att fullfölja inriktningen för en ny, större skola på Vikbolandet som ska ersätta två mindre enheter, Dagsberg (bilden) och Tåby, skriver Sophia Jarl (M) och Ingrid Cassel (M).
Nu finns det en majoritet för att fullfölja inriktningen för en ny, större skola på Vikbolandet som ska ersätta två mindre enheter, Dagsberg (bilden) och Tåby, skriver Sophia Jarl (M) och Ingrid Cassel (M).

En ny modern skola för västra Vikbolandet ska byggas, det är bra för framtiden på landsbygden, skriver kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M) och utbildningsnämndens ordförande Ingrid Cassel (M).

Debatt 22 september 2023 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skollokaler är fortsatt en aktuell fråga och inför kommande beslut om tilläggsbudget för 2024 har utbildningsnämnden tagit fram ett underlag som visar kommande lokalbehov. Norrköping växer i vissa områden medan andra delar av kommunen har vikande barn- och elevunderlag. 


Vikbolandet är en viktig del av Norrköpings kommun. Den politiska majoriteten är tydlig med att det ska finnas bra skolor i hela kommunen. 

 
Vi kommer därför att fullfölja tidigare inriktning att skyndsamt bygga en ny, större skola för västra Vikbolandet. 

Detta är något som fått Centerpartiet att reagera på sociala medier. Företrädare för partiet lyfter fram det som ett hot mot landsbygdsskolorna – vi hävdar att det är precis tvärtom. Vi kraftsamlar kring en enhet på Vikbolandet som långsiktigt kommer säkerställa att barn på Vikbolandet har en skola som är väl förankrad för framtiden och som ger elever på landsbygden likvärdiga villkor som barn i centrala Norrköping. 

 

Tåby och Dagsberg är två skolor som varit hemvist för många Vikbolänningar under många år och självklart har en mindre skolstorlek haft sina förtjänster. Det kan upplevas som tryggare för föräldrar och barn att vara en del av en mindre enhet men det finns också nackdelar. 

Skolan är i första hand en plats för kunskap och kunskapsuppdraget kräver behöriga lärare som undervisar i de ämnen de har behörig i. Vi ser i dag hur det är svårt att upprätthålla detta och en större grupp kollegor kan säkerställa undervisning vid frånvaro och stimulera kollegialt lärande i vardagen. Klasstorleken är dessutom den samma om det gäller en skola i tätort eller utanför vilket Centerpartiet verkar förbise när de beskriver verkligheten för nuvarande skolorganisation på Vikbolandet. 

 

Nu finns det en majoritet för att fullfölja inriktningen för en ny, större skola på Vikbolandet som ska ersätta två mindre enheter, Dagsberg och Tåby. Centerpartiet kan givetvis fortsätta rösta emot detta men vi vill ändå uppmana till en hederlig och saklig debatt. I sin iver att återfå väljarstöd på landsbygden väljer man att basunera ut ett budskap som går ut på att Tåby skola ska räddas från nedläggning. 

Låt oss vara tydliga – Tåby kommer finnas kvar som skola fram till den dagen vi har en ny modern skola klar. Det handlar inte om nedläggning eller nedmontering av samhällsservice – det här är en investering som säkrar framtiden för goda kunskapsresultat även för Vikbolandets barn och ungdomar. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa