Nu har Borgerlig samverkan styrt kommunen i 100 dagar

Den här veckan har Borgerlig samverkan styrt i 100 dagar. Begreppet 100 dagar uppkom i samband med en pressträff som handlade om att Norrköpingsborna skulle våga prova ett nytt styre i valet 2022.

Sophia Jarl

Sophia Jarl

Foto: Eva Jensen

Debatt2023-01-25 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag har under flera år upplevt att invånare som jag träffat, oavsett partifärg, uttryckt en frustration över att frågor som var viktiga för dem knappt nämnts i olika politiska forum. Frågor som till synes egentligen inte verkade särskilt svåra att lösa. Mitt löfte blev att försöka lösa dessa på hundra dagar. Låt mig redogöra för hur arbetet fortskrider med de områden som jag tror hade stor betydelse för maktskiftet: 

1/ Vägföreningsfrågan. Sedan oktober jobbar vi med att kommunen ska ta ett större ansvar för infrastruktur i ytterområden. Arbetet har tagit flera avgörande steg framåt. Vägföreningarna har fått erbjudande om att få tillbaka hjälp med skötsel av grönområden, vi har erbjudit en plan för skötsel av lekparker och inför sommaren är ambitionen att politiken ska formulera ett skarpt erbjudande till utvecklingsområden inklusive Ljunga som rör ett övertagande av infrastruktur, lekparker och grönskötsel. Så: punkten är inte löst och jag kan inte sätta grönt ljus ännu.

2/ Samverkan med polisen. Måndagen den 23 januari undertecknade jag och polisen ett nytt samverkansavtal. Själva avtalet skiljer sig inte från vad tidigare ordföranden för kommunstyrelsen signerat men det nya är att vi tillsatt resurser för att bättre möta upp kommunens del av avtalet. Så: det blir grönt ljus för mer effektiv samverkan för ökad trygghet.

3/ Förstärkning av demensomsorgen. Socialdemokraterna har haft rätt; det finns inte utbildad personal att anställa för att öka bemanningen. Men nu ökar vi takten i att utbilda samtidigt som vi är tydliga med att omsorgen får agera som skolan gjort under många år; finns det inte utbildad personal så måste vi istället anställa lämplig personal. Det måste finnas händer till de mest sköra. 10 miljoner väntar på att användas till att förstärka demensomsorgen. Så; punkten är inte löst men intensivt arbete pågår. 

4/ Parkeringsnormen. Det är fortfarande ingen bra situation för bilen i Norrköping. Det är svårt att hitta parkering i innerstaden, nya bostadsområden har inte tillräckligt med parkeringar och pendlare från landsbygden har svårigheter att hitta parkering. Så här lyser lampan röd men under våren kommer Borgerlig samverkan återkomma med en lång- och kortsiktig åtgärdsplan.

5/ Tydligare politisk styrning. Den 19 december biföll en majoritet i fullmäktige Borgerlig samverkans politiska program. I samband med det förändrades styrmodellen så att det är folkets vilja, i form av politisk majoritet, som ytterst styr kommunen genom den nya styrmodellen. Det demokratiska inflytandet har inte funnits på just det sättet i kommunen tidigare och därför är det grönt ljus för detta vallöfte. 

Till detta ska adderas grönt ljus för bryggan vid Cityfiske, bättre kontroll på investeringar, grönt ljus för att bygga en ny Femöresbro och väldigt många andra beslut som rör minskad konkurrens och ökad service för företag. Allting är inte enbart Borgerlig samverkans förtjänst men jag var tidigt tydlig med att det är viktigt att vi når resultat i de här frågorna. Ni är nog ett antal medborgare som inte är nöjda med vad som gjorts de första 100 dagarna men låt mig påminna om vi har kommit längre med dessa områden, än vad tidigare styren gjort på 100 år. Jag är inte heller nöjd men det ger oss en driftkraft att arbeta vidare under resterande mandatperiod.