Nu är det upp till bevis för det nya styret

Norrköping har fått ett nytt styre. Det blir M,KD och L som styr tillsammans med SD.

Debatt 3 oktober 2022 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Genom ett avtal ska SD ha förbundit sig att med sina 15 mandat i kommunfullmäktige stödja den styrande minoriteten och för det får de kommunalrådspost och delaktighet i framtagande av budget. Det är i alla fall vad som hittills har framkommit av de två pressträffar som det nya styret har hållit. Det är dock osäkert hur det ska uppfattas om SD är en del av styret eller inte, men de har i alla fall förbundit sig att stödja de styrande partiernas politik. 

 

Vi i Centerpartiet har valt att ställa oss utanför det här nya styret. Orsaken till det är att vi inte vill sitta i samma styre som SD då vi inte ser någon förutsättning för att kunna driva en gemensam politik med ett parti som har så skilda värderingar och en så annorlunda människosyn mot den som vi står för. 

 

Centerpartiet gick till val på att stärka Norrköping som kommun inom områdena medmänsklighet, landsbygd, jämlikhet, valfrihet, miljö och klimat samt jobb och företagande. Detta är politikområden som vi kommer ha ett stort fokus på nu när vi den kommande mandatperioden är i opposition. Det nya styret har en hel del att leva upp till. 

 

I den alldeles färska företagsrankingen ligger Norrköpings kommun kvar på den mindre smickrande platsen 263 av 290 kommuner. Reidar Svedahl (L) som varit ansvarig för de här frågorna inom Kvartetten de senaste åtta åren ingår även i det nya styret. Frågan är om det då kan bli någon förändring av kommunens attityd till företagande, så att det ger utslag i kommunens placering i företagsrankingen framöver? Det är vad Norrköpings näringsliv förväntar sig.

 

När det gäller landsbygdens utveckling förväntar vi oss att det nya styret lever upp till den höga svansföring som har gällt under valrörelsen och tiden dessförinnan. Vi förväntar oss ett stort ansvarstagande för minskad byggnation på åkermark – en fråga som vi i Centerpartiet känt oss tämligen ensamma i att driva tidigare mandatperioder men där flera partier har gjort förflyttningar på senare tid. Nu är det upp till bevis. 

 

Vi förväntar oss satsningar på klimatområdet som lyfter kommunens position på området. Vi förväntar oss åtgärder som stärker jämställdheten och som gör att kvinnor och män ges samma förutsättningar i Norrköpings kommun. Vi har hittills sett väldigt lite av vilken politik det nya styret kommer att driva men vi har stora förväntningar på att de förslag om grön, liberal, borgerlig politik, för Norrköpings bästa, som Centerpartiet kommer lägga fram under mandatperioden får gehör i det nya styret. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa