Nu är det läge att bevara åkermarken

Just nu pågår processen med att ta fram en ny översiktsplan för Norrköpings kommun.

Vi kommer kämpa för att brukningsvärd åkermark förblir åkermark, skriver Christian Widlund (C).

Vi kommer kämpa för att brukningsvärd åkermark förblir åkermark, skriver Christian Widlund (C).

Foto: Annika Flood

Debatt2022-11-15 18:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kopplat till det arbetet finns en politisk styrgrupp som leds av den nya majoriteten, med Sophia Jahrl (M) i spetsen. För Centerpartiet har bevarandet av åkermark alltid varit en viktig fråga och i valrörelsen gick såväl Moderaterna som Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna fram med att man vill bevara den brukningsvärda åkermarken och inte bebygga den med andra verksamheter.

Åkermarken i Norrköping, som håller en hög kvalitet, ger en stor utväxling av de grödor som odlas på marken och är därmed av högt värde för den som brukar den. Att bebygga åkermark tar för all framtid bort möjligheterna att odla grödor som behövs för vår livsmedelsförsörjning och för att öka självförsörjningsgraden av livsmedel i regionen och i landet.

När översiktsplanen nu ses över finns därför all anledning att ta bort utpekade områden som innehåller mycket brukningsvärd åkermark, som framtida verksamhetsmark och bostadsområden från översiktsplanen.

Jag tänker främst på mark på Malmölandet, vid Åby/Jursla och Kungsängen. Det gäller också att hålla i så att brukningsvärd åkermark inte pekas ut som verksamhetsmark eller exploateringsområde för bostäder, även om en markägare vill avyttra sin åkermark för bostadsändamål. Det ansvaret vilar nu tungt på Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna för att leva upp till sina vallöften. Och var står Liberalerna i den här frågan?

Vi i Centerpartiet kommer i processen ta fram förslag på annan mark som kan planeras för framtida etableringar av verksamheter. Vi kommer kämpa för att brukningsvärd åkermark förblir åkermark, som kan förse oss, nu och i framtiden, med råvaror för livsmedelsproduktion och framställning av gröna energibränslen.