NT:s artiklar om Nordic visar friskolesystemets brister

Vi har alla kunnat ta del av artiklarna om Nordic International school.

Vänsterpartiet ställde inte upp på marknadsskolesystemet när det infördes och vi ställer inte upp på det i dag, skriver vänsterpartisterna Sara Perlman och Elim Melander.

Vänsterpartiet ställde inte upp på marknadsskolesystemet när det infördes och vi ställer inte upp på det i dag, skriver vänsterpartisterna Sara Perlman och Elim Melander.

Foto: Elin Melander/Vänsterpartiet Östergötland

Debatt2023-06-05 12:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Skolpengen gick till ägaren, våffelstuga - och Pakistan" NT 1/6

Om elever som inte får det stöd de har rätt till, lärare som flyr skolan, en skola med många obehöriga lärare och en ägare som trots allt detta fortsätter att ta ut miljoner i vinst. Granskningen visar på hur trasigt friskolesystemet är. 

För Vänsterpartiet är det självklart att alla barn och unga ska ges samma rätt till kunskap och utbildning. En skola som ger barn lika chanser är kompensatorisk och förmår därmed att ge mer stöd till den som kommer från sämre förutsättningar. 

En gång i tiden var svensk skola känd för att vara världens mest jämlika, precis som Sverige som nation var. Det fanns sannerligen problem även då, men skillnaden var att en jämlik och sammanhållen skola, där allas rätt till kunskap och utbildning säkrades, sågs som en grundläggande demokratifråga. Så är det inte längre. Alldeles för många barn går miste om en bra skolgång. Idag har elev blivit ”kund”, skola har blivit ”marknad” och utbildning en ”vara”. Vänsterpartiet ställde inte upp på marknadsskolesystemet när det infördes och vi ställer inte upp på det i dag. På kort sikt är det ett svek mot våra barn och elever, och på lång sikt ökar det klyftorna i samhället både ekonomiskt och utbildningsmässigt. 

En förutsättning för ett riktigt bra skolsystem är att kvaliteten och behoven alltid ska komma i första rummet, inte möjligheten att berika sig på verksamheten. I skolan ska det finnas personal så att varje elev får det stöd hen behöver, något som inte får prioriteras ned för att ägare till skolkoncerner ska få större bankkonton i skatteparadis.

Vi är medvetna om att de kommunala skolorna inte är perfekta, men villkoren är inte lika för kommunala och friskolor. Tidigare kunde kommunen göra ett avdrag i skolpengen innan pengarna skickades till de friskolorna. Detta på grund av att en kommun har en skyldighet att erbjuda alla skolpliktiga elever utbildning och kan inte neka att ta emot en elev. Kommunen måste garantera att alla barn som flyttar till kommunen har en skola att gå till samt att det finns en beredskap för att ta emot elever från friskolor som går i konkurs. 

De stora överskotten inom friskolebranschen är en följd av att skolorna är oerhört kreativa när det gäller att minska sina kostnader. De anställer ofta obehöriga lärare som får lägre lön än behöriga. Skolor som Nordic får och gör undantag från skollagens d.v.s om undervisningen bedrivs på ett annat språk än svenska så behöver inte lärarna ha lärarlegitimation. 

Det är dags att göra upp med marknadsexperimentet som är svensk skola. Därför föreslår Vänsterpartiet att

- Ta bort alla undantag från krav på lärarlegitimation i skolan, om man ska bedriva undervisning utifrån den svenska läroplanen bör man ha lärarlegitimation
- Skolpliktsavdraget återinförs, så att kommunerna blir kompenserade för att de har ansvar för alla elever i en kommun
- Bara icke vinstdrivande organisationsformer ska få bedriva friskolor, så som ideella föreningar, stiftelser och kooperativ.

Slutligen måste det slutas att skära ner på skolan. Alla Norrköpings elever måste få den utbildning och det stöd de har rätt till oavsett vilken skola de går i.