Northvolt är bra för hela regionen

Stora företagsetablering är positivt på flera sätt, men ställer också höga krav på leverans från regionala aktörer och myndigheter.

Norrköping och Finspång kan bli aktuella för Northvolts nästa etablering.

Norrköping och Finspång kan bli aktuella för Northvolts nästa etablering.

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Debatt2021-08-31 20:12
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi gläds åt nyheten att Norrköping i samverkan med Finspång återigen är en av kandidaterna för batterifabriken Northvolts nya etablering. Senast det begav sig 2017 drog Skellefteå det längsta strået. Nu får vår region chansen igen och förhoppningsvis faller de nödvändiga bitarna på plats. 

Till att börja med beräknas fabriken generera 2 500 arbetstillfällen. Kännedomen och attraktionskraften för vår region stärks med en välkänd etablering vilket både kan medföra fler framtida etableringar samt gynna det befintliga näringslivet med draghjälp för affärsmöjligheter och efterfrågad kompetens. Kort sagt, väljer Northvolt vår region är det positivt ur flera aspekter. Men för att etableringen ska bli av och utvecklas till en lyckad sådan med ovanstående goda effekter som följd, krävs handlingskraft och ansvar.

Tillgången på rätt kompetens är helt avgörande för om en region lyckas landa en etablering av den här storleken. Med ett relativt högt invånarantal, ett universitet i toppklass med forskning och spetskunskap inom flera områden samt ett oslagbart logistiskt läge har vår region ett försprång. Men konkurrensen om kompetens är redan stenhård och med nya företag hårdnar den ytterligare och ställer tuffare krav på att fler människor utbildas till efterfrågade yrkeskategorier.  

Exemplet Northvolt visar att etableringar och utveckling av befintliga verksamheter kräver tillgång på mark. Kommuner har idag planmonopol och det kräver proaktivitet. Lever kommunerna inte upp till kravet riskerar tilltron till systemet falla och försämra näringslivsklimatet. 

Därtill kommer kraven på hållbar och pålitlig vatten- och eltillgång. Redan nu skapar särskilt energifrågan problem och oro för företagen i vår region. Den är komplex och delvis kräver lösningar på nationellt plan. Men för att bolag ska vilja och kunna starta upp verksamhet här, måste vi regionala aktörer och myndigheter utöva påtryckningar på staten för att skapa en trygg elförsörjning för tillväxten, välfärden och klimatets skull.

Eftertraktade bostäder, bra skolor och möjligheter till en meningsfull fritid är andra viktiga faktorer för företagsetableringar. För att lyckas välkomna fler företag hit, är vi övertygade om att samverkan är en förutsättning. 

Norrköping och Finspång ger i fallet med Northvolt ett föredöme för gränsöverskridande samarbete. Det tyder på ödmjuk insikt om att det som är bra för en kommun också är bra för grannkommunen – och hela regionen.