Norrköpings välfärd behöver fler företag – inte färre

Fri företagsamhet innebär frihet för individer, minskat utanförskap och ökade skatteintäkter.

Vi tror benhårt på att Norrköping behöver fler företag och föreningar som tar ansvar för och utför den offentliga servicen, skriver Liberalerna Fredrik Bergqvist, Reidar Svedahl, Evelina Nejdemo Glad och Alex Nejdemo.

Vi tror benhårt på att Norrköping behöver fler företag och föreningar som tar ansvar för och utför den offentliga servicen, skriver Liberalerna Fredrik Bergqvist, Reidar Svedahl, Evelina Nejdemo Glad och Alex Nejdemo.

Foto: Susanna Beskow Norgren/Sarah Olsson/Michael Svensson

Debatt2022-05-31 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under de åtta år som Liberalerna haft ansvar för näringslivsfrågorna har vi sett ett flertal etableringar av stora företag, och en minskande arbetslöshet. Vi har arbetat för ett kraftigt ökat byggande, och lyckats i både staden och utvecklingsorter som Norsholm, Kimstad, Skärblacka, Krokek och Svärtinge. Under dessa åtta år har kommunen visat ekonomiska överskott.

De senaste åren har vi talat mycket om långsiktiga strategier och den service som företagen behöver från kommunen. Här har vi inte kommit i mål, det finns mer att göra. Det är särskilt viktigt för små och medelstora företag, och företag i landsbygdsområden. Därför vill vi ge besked om hur Liberalerna ser på kommunens roll för att skapa en attraktiv marknad med schysst konkurrens.

Släpp in företagen i offentlig service

Schysst konkurrens handlar både om förstärkande och kontrollerande åtgärder. När Liberalerna var med och bildade Kvartetten 2014 var det ett absolut krav att Norrköping skulle tillåta privata företag inom hemtjänsten. Systemet blev långt ifrån perfekt. Flera brister har rättats till, men varken kommunen eller företagen kan driva omsorg på landsbygden med dagens ersättningsmodell. Dessutom är kommunen alltid förvalsalternativ – det kan knappast ses som schysst konkurrens!

Vi tror benhårt på att Norrköping behöver fler företag och föreningar som tar ansvar för och utför den offentliga servicen. Idag är vid den kommun i länet där flest föräldrar väljer friskolor för sina barn, ungefär var femte elev i grundskolan går i en friskola. Den goda erfarenheten vill vi sprida till andra områden. Kvartetten har hittills sagt nej till de privata aktörer som vill driva äldreboende i Norrköping, där vill vi Liberaler gå en annan väg. Vi jobbar också med en ny upphandlingsstrategi, för att Norrköpings kommun verkligen ska vara en bra kund till våra företag.

Stoppa bluffmakare och kriminella marknader

Schysst konkurrens handlar också om kontroll och granskning. Kommunen är tillsynsmyndighet för serveringstillstånd, livsmedelshantering, bygglov, vissa typer av miljöfarlig verksamhet med mera. Det är centralt att stoppa företag som bryter mot lag och regler, eller skadar människor, djur och natur.

Genom att stänga många av Norrköpings svartklubbar kan kommunen bidra till schysst konkurrens i besöksnäringen. Vi vet att det efterfrågas av restauranger och uteställen. Det försvårar också trafficking, smuggelsprit och finansiering av kriminella gäng.

Värna rättssäkerheten för företagens skull

Men om vi ska vara trovärdiga som tillsynsmyndighet måste kommunen ställa samma krav på alla företag. Vi nås idag av berättelser från företagare om hur konkurrenter får tillfälliga bygglov de själva inte kan få, eller att unga företagare särbehandlas negativt. Kommunen drar också företag inför domstol för att utveckla ny rättspraxis. Det tar vi avstånd ifrån!

Vår roll kan aldrig vara att använda Norrköpingsföretag som försökskaniner. Har en företagare fått rätt mot kommunen i förvaltningsdomstolen är det inte vår roll att ifrågasätta domstolens beslut. I stället bör be om ursäkt för fördröjningen, fråga företagaren hur vi kan bidra, och önska lycka till.

För oss är fri företagsamhet ett uttryck för att kunna förverkliga sina drömmar. Företag är grunden för vårt gemensamma samhällsbygge. Där skapas jobb, idéer och välstånd. Fler jobb i växande företag betyder nya livschanser för Norrköpingsbor, ett minskat utanförskap och i förlängningen även ökade skatteintäkter. Bara så kan vi bygga ut äldreomsorgen, social trygghet och förskolan.