Norrköping vill vara bland de bästa miljökommunerna

Norrköpings kommun har höga ambitioner vad gäller klimat- och miljöarbetet. I vår vision 2035 har vi målet att vara en av de bästa miljökommunerna.

Debatt 25 januari 2022 07:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Politiker - berätta hur vi ska bli bästa miljökommun?" NT 23/12

Ett arbete som är påbörjat men som självklart också till stor del ligger framför oss. 

I en debattartikel 23 december undrar Anders Wennerblad hur Norrköpings kommun ska nå visionen om att 2035 vara en av Sveriges bästa miljökommuner. Han undrar också i en insändare varför vi inte gått med i föreningen Klimatkommunerna. 

 

Kommunen arbetar aktivt med att minska vår klimatpåverkan, exempelvis genom att energieffektivisera kommunens fastigheter, minska klimatavtrycket vid kommunens inköp av livsmedel, ställa krav på återvunnen plast vid upphandling av plastprodukter samt bytt ut all gatubelysning till LED. En färdplan för hur vi kan ställa om till fossilfrihet är under framtagande och vi utreder även möjligheterna till att ta fram en koldioxidbudget för Norrköping.  Vi har även antagit den regionala livsmedelsstrategin och är strax klara med dess handlingsplan som ska främja mer lokalproducerad mat. 

 

Under 2021 påbörjades ett brett arbete med implementering av Agenda 2030 och de globala målen i kommunorganisationen. Bland annat genomfördes utbildningsinsatser och workshops med syfte att höja ambitionsnivån i hållbarhetsarbetet. Under vintern påbörjas också arbetet med att ta fram en ny energiplan där även näringslivet kommer att bjudas in.

Anders Wennerblad föreslår en mängd åtgärder av skiftande slag för att växla upp arbetet. Det är bra, Norrköping behöver engagerade medborgare som driver på. 

Vi är väl medvetna om att sopsaltningen är en viktig åtgärd för att få fler att cykla och promenera även under vintertid. Tekniska nämnden har under de senaste åren fått stora besparingskrav och en av åtgärderna för att hålla budget blev tyvärr att slopa sopsaltningen. Ambitionen är att denna ska vara tillbaka nästa år.

 

Vad gäller kollektivtrafik så är det dock i huvudsak regionen som ansvarar för denna. Vi jobbar dock med att underlätta för kollektivtrafiken, ombyggnaden av Östra promenaden är ett exempel på det. 

 

I arbetet med att förtäta Norrköpings så är alltid miljöaspekten en viktig del i hur och var vi ska bygga. Behovet av nya cykelvägar och pendlarparkeringar bedöms löpande både i staden och i våra ytterområden.  Vi ser gärna att det byggs mera i trä och har tagit fram riktlinjer för det.

Vårt kommunala va-bolag Nodra ligger långt framme när det gäller cirkulär ekonomi. Här har vi alla möjlighet att resurshushålla genom att bidra till återbruk och materialåtervinning.

Norrköpings kommun vill dra sitt strå till stacken i klimat- och miljöarbetet. Vi har gjort och gör en hel del, men behöver självklart göra ännu mer för att 2035 vara en av Sveriges bästa kommuner på miljöområdet. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa