Norrköping hamnar rejält på efterkälken med klimatmålen

EU har äntligen fått upp farten i att ta politiskt ansvar för att minska utsläppen och leda oss mot en fossilfri framtid.

På senaste kommunfullmäktigemötet såg vi hur Borgerlig samverkan och SD med besked saktar ner klimatarbetet, om de inte rent av stannat upp, skriver miljöpartisterna Hedda Ottesen, Jan Thilander och Tove Jangland. Arkivbild.

På senaste kommunfullmäktigemötet såg vi hur Borgerlig samverkan och SD med besked saktar ner klimatarbetet, om de inte rent av stannat upp, skriver miljöpartisterna Hedda Ottesen, Jan Thilander och Tove Jangland. Arkivbild.

Foto: Thomas Möller

Debatt2022-12-24 16:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med taxonomi, skärpta regler för utsläppshandel, begränsningar i den fria tilldelningen av utsläppsrätter och nya klimattullar kan man säga att några rejäla kliv har tagits. Men här i Norrköping gick Borgerlig samverkan (BS) tillsammans med Sverigedemokraterna (SD) i rakt motsatt riktning, när de röstade ner att följa upp kommunens konsumtionsbaserade utsläpp. 

För att klara klimatmålen behöver Parisavtalet få genomslag i praktiken. För att detta ska ske är taxonomin viktig. Taxonomin är ett klassificeringssystem som tydliggör vilka verksamheter som är miljömässigt hållbara, vilket underlättar för investerare att göra hållbara investeringar. Målet med att införa taxonomin är att miljömedvetenheten ska få genomslag i hela värdekedjan, från producent till konsument.  

Överenskommelsen som nu har gjorts mellan Europaparlamentet, Ministerrådet och Kommissionen innebär att man även har nått ett genombrott för EU:s klimatambitioner vad gäller att kraftigt minska fossila subventioner. Sektorer som ingår i EU:s utsläppshandel kommer att minska sina utsläpp motsvarande 62 procent till 2030, den fria tilldelningen av utsläppsrätter till industrin halveras till 2030 och nya klimattullarna kommer på plats i EU som innebär att utsläppssnålhet lönar sig.  

Så, i Europa har man alltså äntligen börjat få upp farten i klimatomställningen, men vad händer i Norrköping? På senaste kommunfullmäktigemötet såg vi hur Borgerlig samverkan och SD med besked saktar ner klimatarbetet, om de inte rent av stannat upp. Till skillnad från EU, tar BS och SD inte ta något ansvar för de utsläpp vår konsumtion genererar, och visar det tydligt då man beslutat att slopa kommunstyrelsens uppdrag att ta med konsumtionsbaserade utsläpp i koldioxidbudgeten, vilket var vår möjlighet att med politisk styrning styra om mot en hållbar konsumtion och i förlängningen en hållbar produktion här och i andra länder. 

Norrköping hamnar med detta beslut rejält på efterkälken. När Europa nu börjar sätta fart uppför backen mot en ljusare framtid kan vi se att Sophia Jarl och vänner står kvar med sin kälke längst ner i backen. Borgerlig Samverkan och Sverigedemokraterna kanske sitter bekvämt i kälken nu, men när våra grannländer når toppen och vi måste komma i kapp så kommer det bli väldigt tungt. Men tack och lov att vi då i alla fall har gott om plats med fler bilar i Norrköping City.