Norrköping efter pandemin: FN-mål visar vägen framåt

Det händer mycket på hållbarhetsområdet i Norrköping. En ny hållbar stadsdel håller på att växa fram i Inre Hamnen, skriver Maria Sayeler (bilden) och Annelie Börjesson.
Det händer mycket på hållbarhetsområdet i Norrköping. En ny hållbar stadsdel håller på att växa fram i Inre Hamnen, skriver Maria Sayeler (bilden) och Annelie Börjesson.

Idag den 24 november inleds Norrköpings Globala veckor.

Debatt 24 november 2021 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med FN:s utvecklingsplan Agenda 2030 och de 17 globala målen som utgångspunkt fortsätter vårt arbete för att nå en hållbar värld. Målet är att återuppbygga en värld som är bättre än innan pandemin, skriver Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet, och Maria Sayeler, kommunfullmäktiges ordförande i Norrköpings kommun. 

Under coronapandemin har arbetet med FN:s plan för hållbar utveckling, Agenda 2030 och de globala målen, försvårats. På flera områden har utvecklingen till och med gått bakåt. Extra ansträngningar krävs nu för att målen ska att nås. Därför är det viktigt att Agenda 2030 under och efter pandemin utgör grunden för all politik och verksamhet bland alla samhällsaktörer. 

Agenda 2030 och de 17 globala målen antogs av världens länder i FN år 2015 för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling senast år 2030. Målen omfattar allt från god utbildning och hållbar energi till rent vatten och sanitet för alla. Tillsammans främjar de globala målen fredliga, rättvisa, och inkluderande samhällen och för att uppnå målen krävs omställning på alla nivåer. 

Sverige står inför utmaningar på flera områden. Bland annat växer ojämlikheten mellan grupper. Hot, våld och kränkningar ökar bland både kvinnor och män. Stor energi- och resursanvändning ger stor klimatpåverkan, särskilt i vissa sektorer och från produkter som tillverkas utomlands. Också vårt hushållsavfall ökar. 

Det som görs i kommuner och regioner spelar roll för alla globala mål och är helt avgörande för att vi ska lyckas. Norrköping är en av alla de kommuner som går till handling.

Det händer mycket på hållbarhetsområdet i Norrköping. En ny hållbar stadsdel håller på att växa fram i Inre Hamnen och inom Händelö Eco-Industrial Park, en industriell symbios där industrierna använder varandras bi- och restprodukter till råvara, utvecklas ständigt nya spännande projekt inom biobaserad och cirkulär ekonomi. 

Kommunens arbete med framtagande av en färdplan för ett fossilfritt Norrköping 2030 fortskrider och inom ramen för detta arbete har kommunen genomfört en klimatkartläggning av den kommunala verksamhetens klimatpåverkan. Kommunen förstärker nu också sitt arbete med trygghetsskapande insatser, med exempelvis uppsökande verksamhet riktad mot barn och unga, sökinsatser med narkotikahundar i skolorna samt deltagande i utbildningskonceptet En kommun fri från våld.

För att Sverige ska nå målen i Agenda 2030 bidrar Norrköping genom att samverka med Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati i projektet Glokala Sverige. Under Globala veckorna bjuder vi in dig och alla andra kommuninvånare att delta i arbetet. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa