Nej, Norrköping blir inte utan ögonsjukvård

Det är en missuppfattning att det inte kommer att finnas någon kvalificerad ögonsjukvård i Norrköping om Region Östergötland skulle välja att avveckla sin verksamhet där.

Gråstarrskirurgi är ett exempel på ögonsjukvård som den privata ögonkliniken i Norrköping erbjuder, uppger dess verksamhetschef.

Gråstarrskirurgi är ett exempel på ögonsjukvård som den privata ögonkliniken i Norrköping erbjuder, uppger dess verksamhetschef.

Foto: Elena Volf

Debatt2024-04-16 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med vårdval får du som patient själv välja den vårdgivare du önskar och sedan vårdval för specialiserad ögonsjukvård infördes 2021 har en stor andel av ögonsjukvården i Östergötland tillhandahållits av privata vårdvalskliniker. 

Privata Norrköpings Ögonklinik AB svarar i dagsläget för cirka en tredjedel av all specialiserad ögonsjukvård i Östergötland och utökar nu sin verksamhet för att ännu bättre kunna svara upp mot de stora behov som finns i Norrköping. Norrköpings Ögonklinik AB har personal med hög kompetens och mångårig erfarenhet från såväl specialiserad som högspecialiserad ögonsjukvård, nya lokaler, modern utrustning och vi utför i nuläget 16 000 patientbesök per år. Patienter som väljer oss som vårdgivare får vård på samma villkor som på regionens egen ögonklinik.

Det är Region Östergötland som beslutar om vilken ögonsjukvård vi privata vårdvalskliniker får ersättning för att utföra. Vi tillhandahåller till exempel ögonmottagning, gråstarrskirurgi, glaukomvård, laserbehandlingar, diabetesscreening och injektionsbehandlingar vid sjukdomar i gula fläcken.

Region Östergötland ger däremot inte privata kliniker någon ersättning för att utföra till exempel glaukomoperationer eller medicinskt nödvändig ögonplastikkirurgi, trots att vi har både kompetens och övriga resurser för det och trots att köerna till regionens klinik är långa.

För oss är detta mycket svårbegripligt, särskilt nu när regionens ögonklinik minskar sin verksamhet i Norrköping och vi redan har visat att vi kan utföra ögonsjukvården betydligt mer kostnadseffektivt än regionen själv. Till skillnad från i andra regioner får vi ögonkliniker i Östergötland heller inte erbjuda patienter att köpa till en bättre och modernare lins i samband med gråstarrsoperation, även om det skulle kunna förbättra det medicinska utfallet för många och det inte på något sätt skulle försämra eller behöva fördyra vården.

I takt med att man kan behandla fler sjukdomar och att antalet äldre ökar, kommer också behovet av ögonsjukvård att öka. Därför tycker vi att det borde vara självklart att vi som kan och vill utföra ögonsjukvård lokalt i Norrköping och dessutom gör det mer kostnadseffektivt än regionen själv, ges möjlighet att ta hand om fler patienter, som har behov av och rätt till modern, kvalitativ och effektiv ögonsjukvård.