Myten som sprids om Norrköpings flygplats

Varken flygplatsen eller de tre andra bolag som erhåller verksamhetsbidrag belastar kommunen ekonomiskt, enligt Florian Aranda (SD).

Tyvärr, är myten om att flygplatsen kostar skattebetalarna 30 miljoner varje år, väl förankrad hos allmänheten och bland våra politiker, enligt debattskribenten.

Tyvärr, är myten om att flygplatsen kostar skattebetalarna 30 miljoner varje år, väl förankrad hos allmänheten och bland våra politiker, enligt debattskribenten.

Foto: Fredrik Rosander

Debatt2024-04-18 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I kommunfullmäktige den 25 mars debatterades Norrköpings flygplats, utifrån Miljöpartiets interpellation. Meningen med interpellationen är att stoppa ”miljonbidraget” till flygplatsen och lägga pengarna på barnen och kulturen i stället, så som det står i NT (25 mars). Hedda Ottesen (MP) tycker att det är fel att kommunen skär ner på fritidsgårdarna samtidigt som de lägger 30 miljoner kronor av skattemedel, om året på, flygplatsen.

Problemet för Miljöpartiet är att påståendet om att kommunen lägger 30 miljoner kronor varje år av våra skattepengar på flygplatsen är felaktigt, en myt helt enkelt. Det kan man konstatera när man läser ändringsbudgeten för 2024, från sidan 54 till sidan 60, som handlar om vår bolagskoncern.

Bolagskoncernen består av moderbolaget Norrköping Rådhus AB och dess tio aktiva dotterbolag. Alla bolag bedriver kommunal verksamhet genom att leverera service och tjänster och ta betalt för dem. Exempel på detta är vatten och avlopp, bostäder och lokaler, flygplatsverksamhet, hamnverksamhet och upplevelser. En viktig del är också att bolagen är med och bidrar till en positiv och stark ekonomi.

Flygplatsen är en del av kommunens kommunala bolag och fyller en viktig samhällsfunktion gällande infrastrukturen. Norrköping Rådhus AB ska under 2024 fördela totalt 93,3 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till: Norrköping Science Park AB (9,4 miljoner kronor), Norrköping Visualisering AB (14,3 miljoner kronor), Norrköping Airport AB (31,7 miljoner kronor). Norrköping Upplev AB (22 miljoner kronor) och Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB (15,9 miljoner kronor). 

Norrköping Rådhus AB finansierar dessa via ett verksamhetsbidrag om 40,8 miljoner kronor från Norrköpings kommun, samt bland annat genom värdeöverföringar från andra bolag inom koncernen, som är: Norrköpings hamn, Hyresbostäder, Nodra och Norrköpings spårvägar, tillsammans blir det 35 miljoner kronor.

Bolagskoncernens långsiktiga finansiella mål är att vara självförsörjande. Det vill säga att Norrköping Rådhus AB minst levererar tillbaka det bolaget erhåller från Norrköpings kommun i form av verksamhetsbidrag. 

Därmed är bolagskoncernen inte beroende av nettobidrag från kommunen, enligt följande: 

I budgeten för Norrköpings kommun finns en förväntan om utdelning från Norrköping Rådhus AB på 81 miljoner kronor för 2024. På sidan 60 i budgeten kan man läsa att Norrköpings kommun ger Rådhus AB 40,8 miljoner kronor i verksamhetsbidrag och får från Rådhus AB 104,1 miljoner kronor. Det innebär ett tillskott på 63,3 miljoner kronor till kommunen.

Utifrån dessa fakta kan man konstatera att varken flygplatsen eller de tre andra bolag som erhåller verksamhetsbidrag belastar kommunen ekonomiskt. Rådhus AB är ekonomiskt självständigt och bidrar till att stärka kommunens ekonomi med tiotals miljoner varje år.

Miljöpartiets påstående om att Norrköpings skattebetalare betalar 30 miljoner till flygplatsen är felaktigt. Om spridning av en sådan osanning beror på okunskap, illvilja eller både och, kan bara Miljöpartiets företrädare svara på.

Tyvärr, är myten om att flygplatsen kostar skattebetalarna 30 miljoner varje år, väl förankrad hos allmänheten och bland våra politiker.

Syftet med min debattartikel är att avfärda myten och att uppmana de som vill avveckla flygplatsen att komma med riktiga argument.

Karta: Norrköping Airport AB