Naturskyddsföreningens krav är kloka

Vi är eniga med Naturskyddsföreningen att vindkraft inte bör byggas så att betydande negativ påverkan uppstår i områden med höga naturvärden, skriver Per Edström, Projektledare Långgrund och Teknisk chef på Svea Vind Offshore. Arkivbild.
Vi är eniga med Naturskyddsföreningen att vindkraft inte bör byggas så att betydande negativ påverkan uppstår i områden med höga naturvärden, skriver Per Edström, Projektledare Långgrund och Teknisk chef på Svea Vind Offshore. Arkivbild.

Vi delar bilden ni målar upp. Världen behöver ställa om och mer förnybar energi och hållbar konsumtion är verktygen för att stoppa fossilberoendet, skriver Per Edström i en replik till Naturskyddsföreningen.

Debatt 8 september 2023 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Vi säger ja till havsbaserad vindkraft - men inte utan villkor" NT 23/8

Mer land- och havsbaserad vindkraft behövs därför omgående. Men omställningen går långsamt. Siffror från forskningsföretaget Energiforsk visar att elprisområde 3 står inför ett elunderskott på 30 TWh 2030. Elektrifieringen av transportsektorn och industrin är avgörande för att Sverige ska nå sina klimatmål.

EU driver på omställningen till förnybart. Länder som Danmark, Tyskland och Storbritannien har redan betydande installerad effekt. Medan grannarna lägger planer och bygger havsbaserad vindkraft riskerar Sverige att halka efter och bli passiva i en tid då kol, olja och gas måste stanna i marken. 

Arbetet med Vindpark Långgrund har pågått sedan 2015. De första samråden 2021 handlade om 198 verk. Vi avgränsningssamråden i början av 2023 var antalet nerjusterat till 182 verk. Under dessa samrådsmöten fick vi möjlighet att möta många kloka människor, bland annat från Naturskyddsföreningen. 

Efteråt sammanställde vi allt material och alla studier. Tillsammans med en rad experter gjorde vi bedömningen att projektområdet behövde justeras för att möjliggöra samexistens med övriga intressen i området. Ytan för slutgiltig ansökan reducerades, antalet verk minskades från 182 till 167 och buffertzoner mot känsliga områden utökades, bland annat i Nyköping. 

Inom projektet har ett av Sveriges största fågelstudieprogram för vindkraft till havs genomförts. Arbetet har pågått under flera års tid tillsammans med nationell expertis och forskare, med fokus på att minimera påverkan på fågel. Exempelvis har resultaten från fågelstudierna lett till att delar av projektområdet beskurits för att freda födosöksområden för alkor och säkerställa att ejderns ruggning inte störs.

Vi är eniga med Naturskyddsföreningen att vindkraft inte bör byggas så att betydande negativ påverkan uppstår i områden med höga naturvärden. Höga naturvärden är särskilt viktiga och värdena behöver därför vara verifierade mot standardiserade inventeringsmetoder.

Efter åtta års arbete och tusentals timmar av studier är vår samlade bedömning att Vindpark Långgrund klarar nålsögat. Vi visar på vilket sätt i Miljökonsekvensbeskrivningen på vår hemsida. 

Nu behöver Mark- och miljödomstolen behandla ansökan så att Sörmland och Östergötland kan bidra med mer förnybar energi i omställningen till ett hållbart Sverige. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa