När svaren uteblir måste vi tänka själva

Lars Stjernkvist tar i en krönika i NT upp frågan om tonläget i vindkraftsdebatten. Jag känner inte igen hans vanligtvis lågtonade profil och jag har svårt att acceptera hans burdusa sätt att kliva över tydliga röda linjer.

Är det helt i sin ordning att småhusägare, som har oturen att få en vindkraftsetablering i sitt närområde, var och en tappar någon miljon i fastighetsvärde? frågar Hans Kindstrand, juristgruppen Rättvisa vindar i Norra Östergötland.

Är det helt i sin ordning att småhusägare, som har oturen att få en vindkraftsetablering i sitt närområde, var och en tappar någon miljon i fastighetsvärde? frågar Hans Kindstrand, juristgruppen Rättvisa vindar i Norra Östergötland.

Foto: Caroline Petersson

Debatt2021-09-29 09:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Du behöver inte skrika för att höras på riktigt" NT 19/9

Jag kan förstå att Stjernkvist blir upprörd av att RVNO:s ordförande inte håller sig till den byråkratsvenska som nog var ett obligatorium före pensioneringen från tjänsten hos kommunen. Vad jag däremot inte kan förstå, eller ens acceptera, är att Stjernkvist kan tillåta sig att ha en uppfattning om vilka tankar RVNO:s ordförande får ha i sin egenskap av ordförande i RVNO. Att RVNO:s ordförande tidigare haft en tjänst hos kommunen är av litet intresse. Det intressanta måste rimligen vara vilka tankar Stjernkvist och kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång (S) själva har i vindkraftsdebatten. När svar uteblir måste vi göra oss besväret att tänka själva.

Är det ett självändamål att det ska finnas vindkraft i Norrköpings kommun?
Som jag uppfattar såväl Stjernkvist som Olle Vikmång, är det beklagansvärt att länsstyrelsen och domstolarna funnit att de platser för vindkraft som kommunen tillstyrkt inte varit lämpliga för en vindkraftsetablering. – Är det så?

 

Lagstiftningen bygger på att en miljöfarlig verksamhet – vilket vindindustrin är – skall förläggas till platser där den gör minst skada. Som jag uppfattar såväl Stjernkvist som Vikmång är det politiskt önskvärt att vindkraft etableras i Norrköpings kommun, och att det är beklagligt och ger anledning till skamkänslor, om de begränsningar som lagstiftningen innehåller inte möjliggör vindkraftsetableringar i kommunen. – Har jag förstått den inställningen rätt?

 

Det finns nu en studie som gjorts av två professorer vid KTH, och som visar att fastigheter i vindkraftens påverkansområde påtagligt tappar i värde. - Är det helt i sin ordning att småhusägare, som har oturen att få en vindkraftsetablering i sitt närområde, var och en tappar någon miljon i fastighetsvärde?

Pengar är naturligtvis inte allt – men pengar, till skillnad från mycket annat - är möjliga att räkna. Det finns en anledning till att fastigheter i vindindustrins närhet tappar i värde. 
- Har Stjernkvist och Vikmång insikt om vilka olägenheter som föranleder värdeförstöringen vid en vindkraftsanläggning? 
- Är det olägenheter som drabbade kommunmedlemmar måste acceptera? 
- Hur ser Stjernkvist och Vikmång på värdeförstöringen som sådan? Har den någon betydelse och i så fall vilken?