Svårare kräva ansvar av privata bolag inom välfärden

 Norrköpings barn och äldre får inte bättre välfärd genom att vi stoppar huvudet i sanden för att gynna utländska riskkapitalister – som vi uppenbarligen gör nu och som Sophia Jarl vill fortsätta att göra, skriver Olle Vikmång (S), oppositionsråd.
Norrköpings barn och äldre får inte bättre välfärd genom att vi stoppar huvudet i sanden för att gynna utländska riskkapitalister – som vi uppenbarligen gör nu och som Sophia Jarl vill fortsätta att göra, skriver Olle Vikmång (S), oppositionsråd.

Just nu genomför det moderatledda styret med stöd av Sverigedemokraterna ett systemskifte där den gemensamma skattekronan ska flyttas längre bort från medborgarna, vilket kommer innebära minskad insyn samt sämre möjligheter till ansvarsutkrävande, skriver oppositionsrådet Olle Vikmång (S).

Debatt 12 februari 2024 09:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Lokala näringslivet avgörande för utvecklingen i kommunen" NT 30/1

Det innebär fortsatt en förlust i demokratisk kontroll över den gemensamma välfärden, men det vägrar kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M) att bemöta. 

Istället anklagar hon oss socialdemokrater för att smutskasta företag inom välfärden, genom att vi kritiserar företag som bryter mot lagar och regler eller som tar ut övervinster på verksamhetens bekostnad. Vi menar att belysa fel i ett trasigt och sjukt system aldrig kan vara smutskastning. Norrköpings barn och äldre får inte bättre välfärd genom att vi stoppar huvudet i sanden för att gynna utländska riskkapitalister – som vi uppenbarligen gör nu och som Sophia Jarl vill fortsätta att göra. Alla som läste Norrköpings Tidningar för någon vecka sedan kan tydligt se hur flera miljardkoncerner inom välfärden prioriterar vinstuttag före barnen eller omsorgstagarna. 

Jag vill även återigen tillägga att vi socialdemokrater tycker att det är helt i sin ordning att kommunen upphandlar delar av våra platser på särskilt boende i äldreomsorgen eftersom det ökar valfriheten för såväl boende som medarbetare. Av samma skäl fyller många friskolor en viktig funktion. Det vi återigen vänder oss emot är ett system där fri etableringsrätt råder och där privata aktieägares rätt till vinst på skattemedel styr, snarare än Norrköpingsbornas behov av välfärd. 

Sophia Jarl rycker också ut till försvar för privata företag i hemtjänsten med argument om att de privata alternativen har en högre utförandegrad än de kommunala; Det stämmer, men det finns en rad olika faktorer som påverkar detta. 

Exempelvis så ser kundunderlag och geografi olika ut, samtidigt som tidsregistreringen sker på annorlunda vis. Det är därför vi kunde notera att de privata företagens utförandegrad helt plötsligt föll, när vi gick från ersättning baserad på utförd tid till beviljad tid inom hemtjänsten. Vidare så vill vi be kommunstyrelsens ordförande att läsa omsorgstagarundersökningarna. I dem kan vi se att omsorgstagare, som har kommunal hemtjänst är mer nöjda än de som har privata utförare.

Avslutningsvis försvarar Sophia Jarl de styrandes försök att sälja ut fastigheten Louis de Geer, hjärtat i Industrilandskapet, med att de vill utveckla vårt konsert- och kongressbolag och minska den kommunala konkurrensen från bolaget. 

Vi socialdemokrater deltar gärna i en diskussion om hur vi genom att utveckla bolaget kan stärka besöksnäringen, locka fler besökare till Norrköping och skapa upplevelser för Norrköpingsborna. Vi kommer dock aldrig medverka till att ideologiskt motiverat sälja ut Norrköpings själ och en av Norrköpingsbornas viktigaste byggnader.

Vi socialdemokrater kommer alltid lägga nya förslag som vi tror är bra för Norrköping, men också försöka stoppa sådant som vi anser är direkt skadligt. Att på grund av ideologiska skygglappar inte se de negativa konsekvenserna av en ohejdad privatisering av välfärden och utförsäljningar av gemensamma tillgångar är att vara naiv. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa