Några vinster lär inte redovisas i Sverige

Det här är anläggningar som tillskapas, inte för att hjälpa Sverige med energiproduktion, utan för att internationellt kapital söker avkastning, skriver Göran Linder och Hans Kindstrand från Rättvisa vindar norra Östergötland.
Det här är anläggningar som tillskapas, inte för att hjälpa Sverige med energiproduktion, utan för att internationellt kapital söker avkastning, skriver Göran Linder och Hans Kindstrand från Rättvisa vindar norra Östergötland.

”Ge alla i närheten del av ägandet och vinsten” säger Mia Skiöld i en debattartikel i NT. Vad hon sannolikt menar är ”del av ägandet och resultatet”.

Debatt 15 februari 2022 07:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Låt grannarna få del av vinsten" NT 11/2 

Det är dessvärre något helt annat. Det ansvar som ingen annan har faller på ägaren. Om vi börjar med ägandet har ägaren, under den tid verksamheten pågår, ansvar för den skada som verksamheten orsakar i omgivningen. Det finns nu en vetenskaplig studie som visar hur en vindkraftsetablering sänker fastighetspriserna i närområdet. Det kallas i miljöbalken för ”ren förmögenhetsskada” och den skadan ska ägaren ersätta. 

 

Holmen påstår i sin miljökonsekvensbeskrivning att den planerade anläggningen kommer att drivas i 40 år. Den kalkylen kommer inte att hålla. Erfarenheten och vetenskapliga studier säger att ju högre torn, desto kortare livslängd. En studie av drygt 6 000 danska vindkraftverk visar att den ekonomiska livslängden ligger på mellan 12 och 15 år. Eroderande rotorblad, isbeläggning, väder och vind kommer med säkerhet att skapa obalanser i rotorsystemet med kort avskrivningstid som följd. Att vara delägare i en sådan här anläggning är inte attraktivt.

 

När verksamheten är avslutad ska anläggningen monteras ner. Det ansvaret faller på ägaren. De kalkyler som presenteras i tillståndsansökan och de säkerheter som lämnats kommer med stor sannolikhet inte att räcka. Då är det ägaren som har ansvaret. Sannolikt kommer de ekonomiska resurser som fordras för återställning inte att räcka till, vilket kommer att leda till att ägaren försätts i konkurs. 

 

Men del i vinst – det låter ju bra. Det här är anläggningar som tillskapas, inte för att hjälpa Sverige med energiproduktion, utan för att internationellt kapital söker avkastning. En eventuell vinst kommer inte att redovisas i Sverige. I Sverige blir resultatet i bästa fall +/- 0. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa