MUF: "Vi måste öka användningen av skogsprodukter"

Europa står inför en rad utmaningar som kräver kraftfulla och samordnade insatser. En av de mest angelägna frågorna är hur vi ska hantera våra skogar – en källa till både ekonomiskt välstånd och ekologisk hållbarhet, skriver Jonathan Bergendahl, ordförande MUF Norrköping och Emil Steen, förbundsstyrelseledamot MUF.

Genom att ersätta fossila material och bränslen med förnybara produkter av naturen kan vi också bidra till att nå EU:s klimatmål. Samtidigt måste vi skydda känsliga ekosystem och främja biologisk mångfald, skriver Jonathan Bergendahl och Emil Steen, MUF.

Genom att ersätta fossila material och bränslen med förnybara produkter av naturen kan vi också bidra till att nå EU:s klimatmål. Samtidigt måste vi skydda känsliga ekosystem och främja biologisk mångfald, skriver Jonathan Bergendahl och Emil Steen, MUF.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2024-06-07 07:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inför Europaparlamentsvalet 2024 presenterar Moderaterna en tydlig vision för skogen som kan bidra till ett starkare och mer hållbart
Europa. Denna vision är inte bara ambitiös utan också genomförbar.

Från Moderata ungdomsförbundet i Östergötland erkänner vi skogens självklara och multifunktionella roll i samhället. Skogen är inte bara en källa till träprodukter, utan spelar också en viktig roll i att ta upp koldioxid, bevara biologisk mångfald och erbjuda rekreationsmöjligheter. 

Det är avgörande att vi balanserar dessa olika aspekter för att säkerställa att skogens resurser används på ett hållbart sätt som gynnar både miljön och människorna. MUF Östergötland förespråkar ett hållbart och aktivt skogsbruk som kombinerar produktion och bevarande. 

Vi måste öka användningen av skogsprodukter för att minska Europas koldioxidavtryck. Genom att ersätta fossila material och bränslen med förnybara produkter av naturen kan vi också bidra till att nå EU:s klimatmål. Samtidigt måste vi skydda känsliga ekosystem och främja biologisk mångfald. Det är denna balans mellan produktion och bevarande som kommer att säkerställa ett hållbart skogsbruk.

För att maximera skogens positiva miljöeffekter och möta framtidens utmaningar behöver vi innovation inom skogsbruket. Större fokus behöver ligga på att stödja forskning och utveckling av nya teknologier och metoder. Detta inkluderar avancerad naturmaterialteknik
och nya metoder för skogsförvaltning som förbättrar både produktivitet och hållbarhet.

Innovativa lösningar kan också hjälpa till att hantera utmaningar som skogsbränder och skadegörare, vilket är avgörande för att skydda skogens hälsa och produktivitet.

Men att stödja svenskt skogsbruk innebär även nya jobb och ekonomisk tillväxt. Detta är inte bara viktigt för ekonomin utan också för att bevara levande landsbygdsområden och motverka avfolkning. För Moderaterna är en stark äganderätt och ett starkt skogsbruk
avgörande för att hela landet ska leva. Därför är det av största vikt att EU:s skogspolitik respekterar medlemsländernas rätt att själva förvalta sina skogar. 

Samtidigt har unionen en viktig roll i att främja samarbete och kunskapsutbyte över kontinenten. Genom att dela bästa praxis och samordna insatser kan vi förbättra skogsbrukets hållbarhet och effektivitet i hela Europa. Detta inkluderar att stödja initiativ som främjar hållbart skogsbruk, skyddar biologisk mångfald och bekämpar klimatförändringar.

Moderaternas vision för skogen i Europa är både ambitiös och realistisk. Vårt fokus på ett hållbart och aktivt skogsbruk, stödet för innovation och försvaret av äganderätt och självbestämmande för att värna en sektor som gynnar både miljön, ekonomin och
möjligheten att leva på landsbygden. Europa står inför en kritisk tidpunkt. Det finns starka krafter i Bryssel som ser den svenska skogen som ett EU-politiskt verktyg, utan att egentligen förstå sig på hur den fungerar och har förvaltats över generationer. 

Mot dessa krafter kommer Moderaterna att stå fast i EU-parlamentet. Vi har chansen att skapa en framtid där skogen fortsätter att vara en källa till både ekonomiskt välstånd och ekologisk hållbarhet. Det är dags att agera nu – för skogen, för miljön och för vår gemensamma framtid.