MPSK De Gröna: Att älska är en uppmaning till handling

Miljöpartister i Svenska Kyrkan, (MPSK) är en fristående avknoppning från Miljöpartiet.

Tingstad kyrka

Tingstad kyrka

Foto: Hildegard Jarskog

Debatt2021-09-05 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi är besjälade av den miljö vår kyrka verkar i, naturmiljö och mänsklig miljö. Kyrkan tar ett stort ansvar här och det ska vi fortsätta med. Detta vill vi främja ytterligare.

”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd” och ”Du ska älska din nästa som dig själv”.

Så sammanfattade Jesus enligt evangelierna den allra viktigaste levnadsregeln – det dubbla kärleksbudet. Att älska är en uppmaning till mer än ett sinnelag, det är en uppmaning till handling. Kärleksbudet är högaktuellt idag och självklar vägvisare för Svenska kyrkans verksamhet.

Budets första del är en uppmaning att värna skapelsen. Alltså hela vår livsmiljö, som idag är så hotad. Den andra delen är en uppmaning att riktigt bry oss om våra medmänniskor.

Vår vision är en kyrka som på kristen grund är en aktiv part i arbetet för att skapa det långsiktigt hållbara samhället. Hållbarhet såväl i hur vi tar hand om skapelsen som hur vi tar hand om våra medmänniskor.

Vi vill bevara och bejaka en öppen folkkyrka, som välkomnar alla. Verksamheten ska präglas av ett rikt gudstjänstliv, där vi uppskattar att kyrkorna har olika profiler där man som kyrkobesökare kan hitta sin modell. Barn och unga ska känna sig hemma i kyrkan och de ska bli lyssnade på.

Svenska kyrkan ansvarar för landets största sammanhållna kulturarv. Det gäller kyrkobyggnader och kulturhistorisk mark. Det är en grannlaga uppgift att förvalta kyrkor, föremål och mark. Det bör ske skonsamt, antikvariskt och långsiktigt. Staten bidrar men här skulle behövas mer pengar. I vårt pastorat har vi många kyrkor och renoveringar är kostsamma. Stiften har hand om stora skogar, och de bör skötas på ett miljömässigt föredömligt sätt!

Vår kommun har många människor som lever i fattigdom och ensamhet. Svenska kyrkan gör ett enastående arbete med att bistå på olika sätt. MPSK De Gröna vill prioritera det diakonala arbetet för äldre och andra utsatta människor i vår kommun. 

Våra volontärer gör ett fantastiskt ideellt arbete tillsammans med våra anställda för att stötta människor. Diakonicentrum gör ett utomordentligt och proffsigt arbete med att möta unga människor. En värdefull verksamhet som utgör ett viktigt komplement till andra aktörer.

Gudstjänsten är central i kyrkans verksamhet, traditionsrik med varlig förnyelse i tiden. Centralt är också att utveckla församlingarnas övriga verksamheter och gemenskaper som kan nå ut bredare än gudstjänsterna. Många dop, konfirmationer och vigslar har skjutits upp under pandemin. Det är viktigt att vi som kyrka nu är tillgängliga i de sammanhangen.

Det rika kulturlivet i kommunen vill vi även öppna upp våra kyrkor för. Redan nu har våra församlingar ett rikt kör- och musikliv och det ska värnas och utvecklas. Vi bör också vara öppna för andra kulturarrangemang.

Det är nu tydligt för alla vad som skett och sker med vårt klimat. Många har engagerat sig för klimatfrågan och miljön. Vi lever som om vi hade flera jordklot – det är uppenbart att det inte är hållbart. Kyrkan ska dra sitt strå till stacken; det gör den redan och det ska den fortsätta med. Detta kan utvecklas ytterligare genom att utåtriktat öka allas vår motivation att verkligen bidra - nu.

fotnot: tidigare debattartiklar inför kyrkovalet har varit införda 21/8, 23/8, 26/8, 27/8, 28/8, 31/8 och 3/9.