Ledningen måste lyssna på personalen som strejkar

Den östgötska sjukvården har varit kroniskt underfinansierad under en lång tid. Det har lett till brist på vårdplatser, dyr hyrpersonal och stora problem med arbetsmiljön, skriver Jessica Eeek (V) och Ibtisam Yusuf (V).

Vänsterpartiet presenterar nu en budget som sätter stopp för alla planerade varsel. Vi vill istället satsa på framtiden och anställa fler i sjukvården, skriver Jessica Eek (V) och Ibtisam Yusuf (V).

Vänsterpartiet presenterar nu en budget som sätter stopp för alla planerade varsel. Vi vill istället satsa på framtiden och anställa fler i sjukvården, skriver Jessica Eek (V) och Ibtisam Yusuf (V).

Foto: Maria Hedenlund

Debatt2024-06-20 22:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Trots att behovet av en starkare sjukvård är akut, väljer högerstyret i Region Östergötland att förvärra problemen genom enorma nedskärningar. Det är helt fel väg att gå. Det är dags att lyssna på medarbetarna och ge vården mer resurser.

Under våren har vi träffat många vårdmedarbetare och chefer som är mycket oroliga för sjukvårdens framtid i Östergötland. De planerade nedskärningarna kommer att drabba många patienter hårt samtidigt som de som arbetar i sjukvården känner en stark oro för att arbetsbördan ska bli än tyngre och arbetsmiljön än sämre. 

Trots att de övriga partierna i regionen är överens om att kraftigt skära ner i sjukvården så är det inte ett måste. Det finns en annan möjlig väg, där vi bygger en sjukvård som utgår från medborgarnas behov och där vi lyssnar på medarbetarnas krav på bättre arbetsvillkor. Det handlar om politisk vilja. Den viljan har vi i Vänsterpartiet.

Just nu pågår en omfattande strejk inom sjukvården. Den är ett resultat av att ansvariga politiker alltför länge blundat för alla de brister som vårdpersonal och patienter larmat om. Den ignorans som ledningen fortsätter att visa är oroväckande. En av de viktigaste åtgärderna för att få sjukvården på fötter igen är att verkligen lyssna på personalen. Annars kommer krisen att fördjupas.

Vänsterpartiet presenterar nu en budget som sätter stopp för alla planerade varsel. Vi vill istället satsa på framtiden och anställa fler i sjukvården. Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) behöver regionen anställa flera tusen personer de kommande åren för att klara både ökande behov, men också pensionsavgångar. Region Östergötlands varsel är enormt kortsiktiga besparingar som kommer leda till ökade kostnader de kommande åren. Därför är varslen bara slöseri med pengar och nödvändig kompetens. 

Det är också helt nödvändigt att lyssna på personalen som strejkar nu. Vänsterpartiet vill därför skjuta till rejäla resurser för att på bred front kunna inleda ett arbete med att korta arbetstiden för våra medarbetare. Om vi inte tar tag i de problem som personalen beskriver redan nu, kommer även det att stå oss dyrt i längden. 

Vänsterpartiet vill att staten höjer ambitionerna för sjukvården rejält. Med den medicinska utvecklingen ser vi att kostnaderna kommer att öka. Då är det helt nödvändigt med mer resurser. I den budget som vi lägger i veckan föreslår vi en skattehöjning. Det gör vi motvilligt. Vi hade mycket hellre sett att staten fördelade resurserna i samhället annorlunda. 

I väntan på att vi får en regering som sätter välfärden först så är denna åtgärd nödvändig. För alternativet är faktiskt att vi får en sjukvård som kommer kunna hjälpa allt färre östgötar med nödvändig sjukvård. Det är för oss otänkbart.