Motförslaget: Undanta skolan från generella besparingar

Det bästa vaccinet mot den eskalerande brottsligheten i Norrköping är just en prioritering av utbildningsnämnden och ett brottsförebyggande arbete som kan fånga upp ungdomar i ung ålder, skriver de socialdemokratiska oppositionsråden Olle Vikmång, Maria Sayeler Behnam och Andreas Bohlin.

Andreas Bohlin, Olle Vikmång, Maria Sayeler Benham.

Andreas Bohlin, Olle Vikmång, Maria Sayeler Benham.

Foto: Micke Pihlblad

Debatt2023-11-15 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under måndagen i förra veckan presenterade Socialdemokraterna sin skuggbudget. Socialdemokraternas budgetförslag bottnar i den oroliga situation som Norrköping befinner sig i med en eskalerade gängkriminalitet, en orolig omvärld och en svår ekonomisk välfärdskris. 

Dagens barn är morgondagens vuxna, därför prioriterar vi Socialdemokrater barnen såväl inom skolan som i det brottsförebyggande arbetet. Det bästa vaccinet mot den eskalerande brottsligheten i Norrköping är just en prioritering av utbildningsnämnden och ett brottsförebyggande arbete som kan fånga upp ungdomar i ung ålder. Vi måste förstå att preventiva åtgärder behövs för att vända trenden och bryta nyrekryteringen till gängen. 

Socialdemokraterna har utifrån detta valt att lägga fram en satsning på ett brottsförebyggande paket i budgeten för 2024. Det är det mest omfattande satsningen på brottsförebyggande insatser i kommunens historia och innebär följande: 

  • Skolan undantas helt från generella besparingar.
  • Vi förstärker avhopparverksamheten. 
  • Kontrollverksamheter utökas. 
  • Mer pengar till trygghetsskapande insatser 
  • Förstärkning av bosocialt arbete – närvarande vuxna. 

Totalt lägger Socialdemokraterna fram ett brottsförebyggande paket på 20 miljoner, vilket kan jämföras med M/SD-styret trygghetssatsningar på totalt 3 miljoner – allt redan beslutade satsningar av Kvartettenstyret och Moderaterna 2021. 

Polisen behöver bättre verktyg och straffen för de kriminella ska höjas – här är den borgerliga majoriteten och Socialdemokraterna rörande överens. Vi socialdemokrater har dock mycket högre ambitioner vad gäller det brottsförebyggande arbetet. Politiken måste ta ett ansvar för att människor inte ska hamna i kriminalitet och därför behöver vi lägga fram reformer som förebygger det. 

Polisen, såväl nationellt som lokalt pekar tydligt på att det är det stora inflödet av nya barn och ungdomar till de kriminella gängen som är den riktigt stora utmaningen. Stryper vi inte gängens möjlighet till nyrekrytering så är sannolikheten väldigt låg att brottsligheten minskar. Vidare varnar polisen för att den organiserade brottsligheten via oseriösa företag nästlar sig allt djupare in i välfärden och tillskansar sig ekonomiska medel på bekostnad av vanliga hederliga skattebetalare. Detta måste kommunen ta på största allvar genom att vidta kraftfulla åtgärder som omöjliggör för kriminella att stjäla skattemedel och tjäna pengar på välfärden. 

Norrköping befinner sig i en mycket orolig tid med ökad gängkriminalitet, en orolig omvärld och en svår ekonomisk välfärdskris.

Det är riktiga problem som vi har att förhålla oss till och som Norrköpingsborna förväntar sig att vi politiker ska hantera. Nu står vi dessutom mitt i en politisk kris i kommunen. 

När vi befinner oss i oroliga tider krävs det ett stabilt styre i Norrköpings kommun och vi alla har ett ansvar för att dra vårt strå till stacken. Vi hoppas att sittande styre tar våra brottsförebyggande förslag på allvar och förstår nödvändigheten av att vi alla samarbetar för ett tryggare Norrköping – på såväl kort som lång sikt.