Moderaternas sjukvårdspolitik ekar tomt

Moderaterna och Kristdemokraterna går till angrepp mot vår politik för att korta vårdköerna och föreslår en handlingsplan för att öka tillgängligheten. Faktum är att Moderaterna, ännu en gång, föreslår något som redan är på god väg att genomföras.

Att arbeta ikapp den framskjutna vården till följd av pandemin och att stärka tillgängligheten kommer att ta tid skriver de socialdemokratiska sjukvårdspolitikerna Torbjörn Holmqvist och Kaisa Karro.

Att arbeta ikapp den framskjutna vården till följd av pandemin och att stärka tillgängligheten kommer att ta tid skriver de socialdemokratiska sjukvårdspolitikerna Torbjörn Holmqvist och Kaisa Karro.

Foto: Per Groth/Region Östergötland/ Susanna Beskow Norgren

Debatt2021-09-29 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Socialdemokraterna har inte infriat sina löften" NT 19/9

För oss socialdemokrater är den framskjutna vården och tillgängligheten de mest prioriterade frågorna. Vi vet att det är påfrestande att behöva vänta på sin planerade vård och behandling. För att fler ska få sin vård snabbare tog vi ifjol fram – tillsammans med samarbetspartierna i Koalition för Östergötland – en plan för detta.

Planen innehåller en palett med åtgärder, såsom möjligheten att ta hjälp av andra regioner i arbetat att korta vårdköerna och införande av nya digitala lösningar och arbetssätt, som frigör mer tid för vårdarbete. I Koalition för Östergötlands budget tillförs 180 miljoner kronor för att arbeta med den framskjutna vården i år, och lika mycket pengar tillskjuts under 2022. 

Samtidigt ekar det tomt hos oppositionen när det gäller förslag på att ta itu med Region Östergötlands utmaningar. För två år sedan fattade Koalition för Östergötland beslut att höja skatten för att öka resurserna till hälso- och sjukvården och därmed undvika nedskärningar och personaluppsägningar ute i verksamheterna. 

Ett beslut som också underlättade för vårdpersonalen att långsiktigt klara sitt uppdrag och att stärka tillgängligheten. Detta röstade dock Moderaterna och Kristdemokraterna nej till, men hade samtidigt inga svar på hur utmaningarna inom hälso- och sjukvården skulle lösas. I efterhand har de accepterat nuvarande skattenivå. Uppenbarligen kom verkligheten ikapp dem, till slut. 

Pandemin har drabbat hela hälso- och sjukvården hårt, och i Östergötland har vi varit mer drabbade än många andra regioner. Att arbeta ikapp den framskjutna vården till följd av pandemin och att stärka tillgängligheten kommer att ta tid. 

Fokus måste vara att öka tillgängligheten i linje med den plan som sedan mars 2021 finns på plats och att ge sjukvården mer resurser för att klara denna omfattande utmaning. Det är inte moderata nedskärningar eller personaluppsägningar som sjukvården behöver.