Moderaterna: Stoppa överfisket i Östersjön

Östersjön riskerar att tömmas på fisk. Det råder redan fiskestopp efter torsk och nu kommer nya rapporter om att även sill och strömming är på väg att försvinna.

Det behövs akuta insatser både på EU-nivå och nationellt för att rädda fiskebestånden och det kustnära fisket, med sina unika skärgårdsmiljöer, skriver moderata riksdagsledamöter från länet.

Det behövs akuta insatser både på EU-nivå och nationellt för att rädda fiskebestånden och det kustnära fisket, med sina unika skärgårdsmiljöer, skriver moderata riksdagsledamöter från länet.

Foto: Daniel Nilsson / SvD / TT

Debatt2021-07-19 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Fiskeripolitiken måste omedelbart läggas om för att skydda fisken, det småskaliga fisket och de kustsamhällen som levt av fisket i generationer.

Det har länge varit känt att torsken i Östersjön är akut hotad. Ett långsiktigt ohållbart fiske, övergödning, miljögifter och snabbt växande säl- och skarvstammar har lett till att det sedan nästan två år tillbaka råder fiskestopp efter torsk i delar av Östersjön. 

Men det är inte bara torsken som är hotad. Sill- och strömmingsbestånden längs Östersjökusten håller på att ta slut. Det storskaliga fisket tar varje år upp stora mängder sill och strömming, och fisket går år för år allt närmare kusten. Nu larmar forskare om att situationen börjar bli akut. I delar av Östersjön har bestånden minskat till en fjärdedel jämfört med för 45 år sedan. 

Sillen är inte bara en läcker fisk till midsommarlunchen. Den är också en grundpelare för de ekosystem som finns i havs- och skärgårdsmiljö. Bland annat som föda åt andra fiskar, fåglar och däggdjur. Hotas sillen så hotas hela ekosystem. Dessutom är det kustnära småskaliga sill- och strömmingsfisket viktigt för att kunna bevara levande samhällen längs med stora delar av Östersjökusten.

För att skydda lekande fiskbestånd och det kustnära fisket instiftades den så kallade trålgränsen. Innanför den tillåts bara trålning inom begränsade områden och med mindre fartyg. Men idag ger inte trålgränsen det skydd som den var tänkt att ge. Varje år får stora trålare dispens att fiska innanför gränsen.

Sverige måste snabbt vidta åtgärder för att rädda fisken i Östersjön. Det behövs akuta insatser både på EU-nivå och nationellt för att rädda fiskebestånden och det kustnära fisket, med sina unika skärgårdsmiljöer. 

Moderaterna har lagt fram fem förslag i riksdagen. Vi hoppas nu kunna samla stöd för att omedelbart få stopp på överfisket, och samtidigt stärka de småskaliga möjligheterna. 

Sluta ge dispens till större fartyg att fiska innanför trålgränsen. 

Agera för en utflyttning av trålgränsen i Östersjön. 

Ta fram en ny förvaltningsplan för Östersjön.

Värna det småskaliga fisket och skärgården. 

Tillåt ökad jakt på säl och skarv

Moderaterna har länge drivit frågor för en bättre havsmiljö. Vi satsar resurser på såväl ökad forskning om haven och den biologiska mångfalden, som på internationellt samarbete och insatser mot övergödning och nedskräpning. Det är den sortens insatser som långsiktigt kommer att göra skillnad. Men här och nu måste vi ta oss an de akuta problemen med Östersjöfisken genom att rädda sill, strömming och havets ekosystem.