Moderaterna: Sälj inte ut flygplatsen som riksintresse

Kvartetten ska sälja flygplatsbolaget, slopa ambitionen att erbjuda reguljärflyg och har nu även yttrat sig till staten på ett sätt som inte kan tolkas på något annat sätt än att de inte vill ha kvar flygplatsen som riksintresse

Debatt 27 april 2021 16:26
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vad är Kvartettens långsiktiga plan för Norrköpings flygplats och varför leder alla deras beslut i en riktning där Norrköpings kommun steg för steg tappar inflytandet över denna viktiga infrastruktur?

 

De sista åren har varit turbulenta för Norrköpings Airport. Flygplatsens framtid har utretts och vi har varit en aktiv part i de diskussioner som förts. Det är ingen hemlighet att vi varit bekymrade över att flygplatsen haft svårt att attrahera reguljärflyg och att bolagets ekonomi varit avhängd driftsbidrag från Norrköpings kommun. Därför har vi under flera års tid hävdat att den kommunala bolagskoncernen, som visar upp goda ekonomiska resultat, ska bära kostnaden för Norrköping Airport. 

Vi har också föreslagit att Norrköpings kommun ska behålla ett visst ägande i flygplatsbolaget - för att ha fortsatt inflytande över utvecklingen. 

Men Kvartetten valde i stället att avveckla kommunens inflytande över flygplatsen och säljer nu ut samtliga aktier i flygplatsbolaget. Förutom detta tar Kvartetten bort kravet på att den nya ägaren ska arbeta för att få reguljärflyg till Norrköping. Något som kommer missgynna företag i regionen som i första hand vill använda reguljärflyg.

 

Nästa oroväckande beslut kom i april när kommunstyrelsen skulle fatta beslut om remissvar till Trafikverket angående riksintresseanspråk för kommunikationer.  

Vi uppmärksammade att Kvartettens förslag till svar inte tydligt nog tog ställning för att flygplatsen fortsatt ska vara ett riksintresse. Riksintresset är avgörande om man vill skydda flygplatsen som just flygplats. Ett riksintresse gör exempelvis att kommunen inte kan fatta beslut som skulle begränsa flygplatsens verksamhet.

 

Kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång (S) var tydlig i varför Kvartetten röstade ned vårt förslag och vi funderar så här i efterhand vad Kvartetten egentligen menar med sitt ställningstagande? Är det så att Kvartetten vill ta bort riksintresset för att göra det lättare för kommunen att besluta om att marken kring flygplatsen ska användas till något annat än idag?  

 

Med detta sagt; vi är oroade för hur starkt stöd flygplatsen har hos Kvartetten. Norrköpings flygplats är en angelägenhet som väcker medborgarnas engagemang och flygplatsen är en viktig del av den totala infrastrukturen. De senaste årens skogsbränder har visat att brandflyg kan vara helt avgörande för att undvika stora katastrofer likt de som utspelade sig sommaren 2018. Det handlar både om att genomföra förebyggande inspektionsrundor för att tidigt se eventuella skogsbränder och att kunna använda flygplatsen för direkt släckningsarbete. 

 

Den pågående pandemin har också visat att ambulansflyg och transporter av patienter blir livsavgörande när sjukvården utsätts för stora påfrestningar. Möjlighet till sjuktransporter med flyg eller helikopter är en trygghet som ska vara självklar för Norrköping och en del av Sveriges krisberedskap. Givetvis kvarstår vår uppfattning att flygplatsen ska erbjuda reguljärflyg för att serva regionens näringsliv. Det var främsta anledningen för ett övertagande 2006 och det är lika aktuell idag.

Vi slår vakt om flygplatsen som just flygplats – men vad är S, L, KD och C plan för området när de nu säljer ut även det skydd som ett riksintresse ger? 

Läs mer!

Marknadschefen i Norrköping efter beskedet från Skavsta: "Vi fortsätter med att försöka få flyg till Alicante"

Marknadschefen i Norrköping efter beskedet från Skavsta: "Vi fortsätter med att försöka få flyg till Alicante"

Nya resmål från Norrköping i sommar • Exklusiv resort eller romantisk småstadsidyll: "Vi breddar utbudet"

Nya resmål från Norrköping i sommar • Exklusiv resort eller romantisk småstadsidyll: "Vi breddar utbudet"
Visa fler
Ämnen du kan följa