Moderaterna: Lokal trygghet skapar vi tillsammans

Att den unge mannen som åtalats för att ha lett upploppen i Navestad erkänner stenkastning men förnekar brott är ett tydligt exempel på de parallellsamhällen som skapats under de senare åren i Norrköping.

Debatt 6 september 2022 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Idag anger var femte Norrköpingsbo en rädsla för att vistas utomhus ensam.

 

Just för att laglydiga människor ska våga vara ute och känna sig fria i sitt eget bostadsområde är en av de mest prioriterade frågorna just nu att krossa gängen. Gängkriminaliteten kryper allt längre ner i åldrarna och gängen drar sig inte för att utnyttja barn. Därför måste vi stärka stödet för barn och ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet. 

 

Statsminister Magdalena Andersson hävdade felaktigt i dagarna att Moderaterna negligerar det trygghetsskapande arbetet i kommunerna. Ett påstående som vid granskning visade att av de 21 utsatta områden som gått åt rätt håll var 18 stycken styrda av Moderaterna. Vi har alltså inte bara trovärdiga inom lag och ordning. Vi har en bevisat bra politik i det kommunala socialpreventiva arbetet.

 

För Moderaterna är det viktigt att hålla ihop det lokala arbetet med det statliga ansvaret att upprätthålla lag och ordning. Några exempel på sådana lokala insatser är språkförskola, obligatorisk läxhjälp, ett utökat samarbete med civilsamhället, riktade idrottssatsningar samt ett uppsökande uppdrag för våra fritidsgårdar för att tidigt fånga upp individer som riskerar att rekryteras till kriminalitet.

För barn och unga som halkat snett i livet, har en svår situation i hemmet eller är i riskzonen för kriminalitet ska samhället erbjuda ett starkt skyddsnät. Här fyller civilsamhället med bland annat idrottsföreningar en viktig roll. Idrott och förebilder i dessa miljöer skapar möjligheter att i förlängningen förebygga brott genom att erbjuda samhörighet, identitet, positiva vägar in i samhällets gemenskap samtidigt som en möjlighet skapas att bryta destruktiva miljöer. 

 

Föreningslivet och idrotten är viktiga aktörer som gör stora insatser, även i brottsförebyggande syfte. Moderaterna vill därför rikta särskilda satsningar mot idrottsprojekt i de områden som Polisen anser som utsatta och där behovet av en meningsfull och strukturerad vardag för barn och ungdomar är stor. Moderaterna satsar 250 miljoner kronor för ett särskilt idrottslyft i utsatta områden. Pengarna betalas ut som stöd till idrotten och får sedan fördelas till relevanta projekt. 

 

Alla som växer upp i vår kommun ska ha bra förutsättningar att utmanas i skolan, tillgång till ett utvecklande föreningsliv och ett supportande samhälle, men det ska aldrig stå i motsats till kraftfulla reaktiva åtgärder av rättsväsendet när man väljer att ändå begå ett brott. För endast då, när man erbjuds stöd och samtidigt ser konsekvenserna av att göra fel, så återskapar vi trygghet och tilltro till vårt rättssamhälle. 

En bättre framtid är möjlig. 


 
 
 
 
 
 
Norrköping: Valet 2022

Insändare: Allas lika värde i demokratiska val

Allas lika värde i demokratiska val

Debatt: Borgerlig samverkan: Vi förstår inte riktigt hur East Pride resonerar

Borgerlig samverkan: Vi förstår inte riktigt hur East Pride resonerar
Visa fler
Ämnen du kan följa