Missuppfatta inte vetenskapen om klimatförändringar

Framtidens klimat är bara gissningar påstår Stig H Moberg som nog tyvärr har missuppfattat den vetenskap som ligger bakom vår kunskap om klimatförändringarna.

"Människans förbränning av fossila bränslen är huvudorsaken till de ökade halterna av koldioxid", skriver debattören.

"Människans förbränning av fossila bränslen är huvudorsaken till de ökade halterna av koldioxid", skriver debattören.

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Debatt2022-11-18 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Beräkningar av framtidens klimat blir bara gissningar" NT 2/11

Som pensionerad gymnasielärare i matematik och fysik så tror jag mig ha kunskap om vetenskap och hur den fungerar. 

Utifrån observationer och försök skapar vetenskapen en modell. Den modellen innehåller då förutsägelser om vad som kan förväntas i framtiden. Dessa förutsägelser jämförs med vad som händer och efter nya rön förfinas modellen eller förkastas om den inte håller måttet. Varje observation, varje försök, varje beräkning granskas av hundratals forskare och försöken upprepas så att resultaten är riktiga o.s.v. Allt eftersom förbättras och bekräftas modellen. Till slut är forskarsamhället överens om huvuddragen i modellerna och alla observationer ser ut att bekräfta modellen.

Idag är minst 95% av de oberoende klimatforskarna överens om att klimatet ändras och varför.

Kort sagt: Jordens medeltemperatur ökar. I huvudsak därför att halten av koldioxid och andra växthusgaser ökar i atmosfären vilket hindrar en del av värmestrålningen att lämna jorden. Människans förbränning av fossila bränslen är huvudorsaken till de ökade halterna av koldioxid. Temperaturen kommer att fortsätta stiga och snarare snabbare än prognoserna och inte tvärtom. Bland annat eftersom permafrosten tinar och stora mängder metangas då frigörs.

Men ibland läser man ju annat, kan inte det stämma?

Ett litet exempel stötte jag på för några år sedan när mina elever själva fick studera olika valfria miljöproblem i grupper. En grupp kom till mig och visade en artikel om att temperaturen på jorden inte längre ökade utan planade ut. I artikeln fanns en tydlig graf som bekräftade utplaningen och en källhänvisning till en seriös vetenskaplig institution. ”Det här får vi väl inte studera sa eleverna, det är ju positivt för klimatet”. Det är klart ni ska, vetenskap handlar om att ifrågasätta.

Efter ett par dagar kom några besvikna elever tillbaka. Vi har hittat källan och grafen. De hade bara klippt ut en pytteliten del av en graf som visade en stadig temperaturökning på jorden. Men där fanns några små hack både upp och ner och ett sådant litet hack hade man klippt ut och förstorat.

Så ibland hittar man avvikelser från modellerna. Dessa kontrolleras noggrant, ingen försöker dölja problem. Men varje gång kan vetenskapen antingen förklara avvikelsernas som felaktigheter i metoderna eller fått nya verktyg att stärka modellerna med.

Så några reflektioner över artikelförfattarens exempel:

Periodiska förändringar som solfläckar och havsströmmar är väl studerade och deras inverkan på klimatet har prövats. Dessutom ökar nu havstemperaturen vilket minskar vattnets förmåga att hålla koldioxid. 

Koldioxid påverkar hur mycket värmestrålning jorden släpper ut. Detta är inget svårt att undersöka. 

Jordens temperatur har varierat förut men aldrig så fort. Dessutom är jorden så tättbefolkad att en anpassning till ett förändrat klimat genom stora folkförflyttningar norrut knappast är möjligt. 

Ett mycket kraftigt vulkanutbrott eller enormt meteoritnedslag skulle för några år kyla ned jorden men också orsaka dåliga skördar och svält, knappast något att hoppas på. Artikelförfattaren skriver också att snö och is reflekterar ut en stor del av solstrålningen men reflektionen minskar nu genom nedsmutsning.

Till slut så är det så att artiklar i vetenskapliga tidskrifter noga faktagranskas. Så är inte fallet när det gäller insändare. Vilket förstås är bra.