Inskränk inte vår rörelsefrihet när regionen ska spara

Tänk er själva, om pendeltågen bara går knappt en gång varannan dag, främjar det ett flexibelt och delaktigt liv för alla?

Synskadades riksförbunds styrelse i Östergötland kräver genom ombudsmannen Johan Pettersson att färdtjänstresorna inte minskas när regionen ska spara.

Synskadades riksförbunds styrelse i Östergötland kräver genom ombudsmannen Johan Pettersson att färdtjänstresorna inte minskas när regionen ska spara.

Foto: Rebecka Candevi/Roland Klinga

Debatt2023-09-18 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Synskadades riksförbund (SRF) Östergötland har fått veta att det föreligger ett besparingsförslag kring länsfärdtjänsten i Region Östergötland. Länsresor av icke nödvändig karaktär ska begränsas till tio resor i månaden. Arbetsresor eller resor till studier, dagverksamhet eller behandling berörs inte.

SRF:s ståndpunkt är att färdtjänst inte bara ska ses som en slags kollektivtrafik, utan också vara ett stöd för den som inte kan ta bilen, cykeln eller ens promenera själv från A till B.

Förslaget är väldigt allvarligt för personer med synnedsättning. Många av våra medlemmar är beroende av färdtjänst. Det här skulle i högsta grad begränsa vårt deltagande i samhälls- och kulturliv ännu mer, samt öka isoleringen och ensamheten ytterligare, för att inte tala om försämrade hälsoaspekter, både psykiska och fysiska. Detta för en redan eftersatt grupp. 

Medlemsundersökningar från 2022, 2021, 2018 och 2017 visar att personer med synnedsättning i högre grad mår sämre, reser mindre kollektivt, upplever ensamhet och isolering mer än befolkningen i stort.

Bland SRF:s medlemmar är det endast 53 procent som anser sin hälsa som god. 49 procent har problem med värk i axlar, nacke eller skuldror, 46 procent har problem med rygg eller höftsmärtor och 35 procent känner ängslan, oro eller ångest. 

Det kan kopplas ihop med ensamhet och isolering, vilket, enligt vårdguiden 1177, är skadligt för hälsan och till och med jämförbart med dåliga levnadsvanor. Dessutom är det knappt 50 procent som ägnar mindre än en timme i veckan åt fysisk aktivitet, vilket ett sådant här förslag inte skulle främja. 

Goalball är exempelvis en parasport för personer med synnedsättning som bara finns i Linköping i Östergötland. Färdtjänst är enda alternativet att ta sig dit, men med ett begränsat antal resor blir det ett övervägande kring om resorna ska användas till träning eller något annat viktigt under månaden. 

En resa till en annan kommun för att handla, besöka en vän, gå på en kulturaktivitet eller delta i civilsamhällets olika aktiviteter kanske gör att livet känns meningsfullt. Det är platser du inte hittar till eller kan orientera dig på när du inte ser. Att åka till ett ställe som du inte varit på tidigare är något som alla personer med synnedsättning behöver hjälp med. Det hänger ihop med de orienteringssvårigheter som en synnedsättning innebär. Också på kända platser kan trafikmiljön innehålla så stora risker att det blir omöjligt att resa säkert på egen hand. 

Därav är den stora skillnaden färdtjänst för personer med synnedsättning, för att kunna delta i sociala aktiviteter och vara delaktig i samhället. Det handlar om att kunna resa på jämlika villkor med andra. 

SRF anser att det inte är synnedsättningen i sig som är den direkta orsaken till en sämre hälsa. Istället är det konsekvenserna av en synnedsättning som orsakar en sämre hälsa. Det här är en sådan konsekvens.

SRF Östergötland motsätter oss på det bestämdaste att man begränsar människors självbestämmande, rörelsefrihet och rätt att leva ett vanligt liv. Ingen annan grupp i samhället behöver berätta varför man ska göra en resa och riskera att bli avvisad för att någon annan tycker att resan inte är nödvändig. 

Synskadades riksförbund Östergötland kräver därför att Trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland inte beslutar enligt det lagda förslaget om inskränkningar av antal resor och vad man tillåts göra.