Borgerlig samverkan för en ansvarslös klimatpolitik

Parisavtalets mål är att hålla den globala medeltemperaturökningen väl under två grader och sträva mot att hålla temperaturökningen under 1,5 grader.

Debatt 17 december 2022 09:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det innebär att de genomsnittliga globala utsläppen bör vara högst ett ton per person år 2050. Målet går också att bryta ner till nationell och lokal nivå.

 

För Sverige gäller i den beräkningen att vi i början av 2022 hade vi en total återstående nationell koldioxidbudget om 170 miljoner ton. Idag är utsläppen i Sverige ungefär 50 miljoner per år. Vi kan då enkelt räkna ut att vår budget är slut om 3,5 år. Efter det går Sverige över till att vara en tärande nation när det gäller att pressa jorden mot en ohållbar temperaturökning, istället för att vara en vägvisare. 

 

Utöver de utsläpp som sker här var de konsumtionsbaserade utsläppen för Sverige år 2020 hela 79 miljoner ton/år. Det är hisnande summor, i genomsnitt 7,9 ton per medborgare. 62 procent av dessa utsläpp uppstår i andra länder som en följd av vår konsumtion. Absurt nog är dessa konsumtionsbaserade utsläpp inte medräknade i Sveriges återstående koldioxidbudget.

 

Lokalt här i Norrköping fick kommunstyrelsen i budgetbeslutet i somras uppdraget att utreda hur konsumtionsbaserade utsläpp kan integreras i Norrköpings egen koldioxidbudget. Genom att skapa en koldioxidbudget, som tar hänsyn till alla utsläpp vi genererar så kan kommunen få en samlad bild över samtliga utsläpp. Från den startpunkten följer sedan naturligt att på ett metodiskt sätt arbeta för att tillsammans minska dessa utsläpp. 

 

Nu vill dock Borgerlig Samverkan och Sverigedemokraterna i Norrköping ta bort detta uppdrag från kommunstyrelsen. Man vill låta ursprungslandet ta smällen för våra utsläpp och att vi inte ska ta något ansvar för de utsläpp vi genom vår konsumtion genererar. Miljöpartiet de Gröna i Norrköping ställer oss frågan om man nu några månader efter valet kan börja skönja en bild av hur det nya styret både i Norrköping och i Sverige tänker sig att man ska lösa vår del av utsläppsmålen: 
Dra ett streck över det! Låtsas som att det inte finns, och skyll sedan på andra länder! 

 

Så, är den borgerliga samverkan något på spåret här? Har de löst klimatkrisen? Nej, självklart inte. Genom en sådan ansvarslös politik så ljuger de för sig själva och för alla oss Norrköpingsbor. På vägen passar de också på att skapa en ständigt växande snöboll av problem framför sig. Kanske med baktanken att när någon annan tar över, och måste fatta tuffare beslut för att nå målen, så kan de sitta på läktaren och klaga. 

 

Chansen finns fortfarande att på fullmäktigesammanträdet den 19 december ändra sig. Att bestämma sig för att ta det ansvar som kommer med makten. För alla Norrköpingsbors skull, nuvarande och framtida, hoppas vi att de lyssnar till oss och tar det ansvaret.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa