Miljömål kräver tidsatt handlingsplan och budget

Tack Karin Jonsson för uppskattning över medborgarnas engagemang. Men för att bli bland de bästa räcker det inte att man planerar att i framtiden sköta cykelbanorna.

Åkermark måste enligt miljöbalken skyddas för vår framtida livsmedelsförsörjning. Den blir ännu viktigare i en värld av politisk oro och klimatförsämringar, skriver Anders Wennerblad.

Åkermark måste enligt miljöbalken skyddas för vår framtida livsmedelsförsörjning. Den blir ännu viktigare i en värld av politisk oro och klimatförsämringar, skriver Anders Wennerblad.

Foto: Leif R Jansson / TT

Debatt2022-01-28 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Norrköping vill vara bland de bästa miljökommunerna" NT 25/1

Inte heller att byta till LED-lampor, vilket ju alla gör. Att ha inledande utbildning är bra, men vi vill se en tidsatt handlingsplan steg för steg och då kopplad till en budget som ger utrymme för nödvändiga miljöinsatser. 

Det är oerhört bråttom. 2030 är om 8 år. Då ska de politiskt antagna målen vara uppfyllda. Du skriver om vikten av lokalodlad mat samtidigt som kommunen gör detaljplaner för betong, stål och asfalt på några av landets bördigaste åkermarker runt hela staden. Här byggs lager för import från låglöneländer dit vi har förlagt våra utsläpp. 

Varorna går med båt. En trafik med större utsläpp än flyget. Ingen av dom betalar skatt för bränslen och utsläpp. Ökad konsumtion och postorder är en av orsakerna. Här krävs minskad konsumtion av prylar. Vi lever i Sverige som om nästan fem jordklot finns. 

Om detta fortgår finns inte en chans att rädda vår värld. Åkermark måste enligt miljöbalken skyddas för vår framtida livsmedelsförsörjning. Den blir ännu viktigare i en värld av politisk oro och klimatförsämringar. Flera naturskyddade områden behövs. Sverige ligger efter här. Biologisk mångfald är en viktig del av klimatarbetet. Flera träd och parker renar luften och stärker människor. Vi har enorma gräsytor som kan förses med träd där gräset kan växa till glädje för humlor, bin och fjärilar som har en enormt viktig roll inte minst som pollinatörer.

Vidare kan man inte godkänna detaljplaner långt från cykelbanor, buss, skola, förskola och city om vi ska nå miljö- och klimatmålen. Lundby är ett av flera exempel där mängder av hus växer fram i gamla fruktodlingar och på åkermark. 

Och cykelbanan som ska gå till Djurön kommer inte göra det och inte heller till skola, kyrka, idrott och förskola i Dagsberg. Östgötatrafiken måste så klart styras av miljömål uppsatta av politiker. Ska vi minska bilåkandet så krävs bättre kollektivtrafik och tryggare och flera cykelbanor så vi når staden och Östra Promenaden, som du nämner och som nu åtgärdas för en bättre miljö. När flygplatsen läggs ner kan vi snacka miljöinsats som ger klirr i kassan och plats för vindkraft, solceller, småindustrier och annat lönsamt och klimatbra. Politiker; återkom med tidsatta detaljer så allt känns trovärdigt.