Migrationsverket bör sätta barnen i fokus

Att få växa upp tryggt, är en viktig förutsättning för att våra barn och ungdomar ska kunna få ett bra liv. Det gäller alla våra barn och unga – oavsett var man är född.

Vi uppmanar Migrationsverket att sätta barnen i fokus, och ompröva besluten, skriver kommunalrådet, Ulrika Jeansson (S) tillsammans med företrädare för samtliga partier utom SD:

Vi uppmanar Migrationsverket att sätta barnen i fokus, och ompröva besluten, skriver kommunalrådet, Ulrika Jeansson (S) tillsammans med företrädare för samtliga partier utom SD:

Foto: Magnus Johansson

Debatt2021-05-19 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi gruppledare och kommunalråd anser inte att det som Migrationsverket gör just nu i Finspång är humant för de människor som drabbas. Att flytta människor åt olika håll, nya tillfälliga boenden för att där fortsätta sin väntan på besked om sin framtid.  Det är många som drabbas, både de som tvingas lämna sin trygghet, men även alla de klasskamrater och vänner som finns kvar här i Finspång. 

Beslutet att avveckla alla Migrationsverkets lägenheter i Finspång leder till att många barn, unga och familjer rycks upp från den vardag de haft i Finspång sedan många år tillbaka. Barn med klasskamrater, fritidsintressen och en vardag i vår kommun. Vi är stolta över det arbete som alla i Finspång bidragit till för att integrationen ska stärkas. Våra skolor har elever i många olika klassar som kommer drabbas, många fritidsföreningar kommer missa flera av sina aktiva och alla i civilsamhället som funnit som stöd missar många av sina vänner.

Ur ett barnperspektiv anser vi att det mest humana hade varit att låta alla bo kvar i sina lägenheter och i stället avsluta genom att inte placera nya boenden i lägenhet i Finspång. Då skulle barnen få en bättre sammanhållen skolgång, färre uppbrott och behålla den trygghet som finns här i Finspång. 

Vi uppmanar därför Migrationsverket att sätta barnen i fokus, och ompröva besluten!