Migrationspolitik måste vila på humanism

Mänskliga rättigheter, solidaritet och humanism måste ständigt försvaras, framhåller en företrädare för 5 i 12-rörelsen.

Bortom de ofattbara siffrorna döljer sig enskilda och utsatta människors kamp för ett bättre liv, skriver debattören.

Bortom de ofattbara siffrorna döljer sig enskilda och utsatta människors kamp för ett bättre liv, skriver debattören.

Foto: Tore Meek/TT/arkiv

Debatt2019-12-04 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt en färsk rapport från UNHCR har antalet flyktingar det senaste decenniet ökat kraftigt och uppgår nu till över 70 miljoner människor och mer än hälften flyr i sitt eget land. 

Varje dag tvingas cirka 40 000 människor att lämna sina hus och hem och hälften av alla flyktingar är barn. De flesta flyr till fattiga grannländer. Libanon tar idag emot flest flyktingar i världen per capita. Och orsakerna är fortfarande krig, konflikter, svält och naturkatastrofer. Enligt FN kommer dessutom antalet klimatflyktingar att öka kraftigt de kommande åren. 

Bortom de ofattbara siffrorna döljer sig enskilda och utsatta människors kamp för ett bättre liv. Treårige Aylan från Syrien som flöt iland på en turkisk turistort och Mohammed 13 år, som brännskadats och skriker ut sin smärta efter en turkisk flygbombning. Eller de 39 vietnameser som dog i en lastbilscontainer i London och som skulle bli ytterligare ett exempel på människohandel. 

Alla är enskilda tragedier som passerar revy i mediebruset och blir till ”volymer”, ”flöden”, och ”söktryck” i den allmänna debatten. Den handlar huvudsakligen om våra egna ekonomiska för- och nackdelar med invandring till Sverige. De humanitära skälen för asylinvandring har försvunnit och de partipolitiska utspelen blir alltfler och alltmer inhumana. Vi kan och måste bidra till att människor i nöd från andra länder överlever. 

Arbetskraftsinvandringen i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren. Den var också avgörande för vår egen industris stora expansion på 50- och 60-talen. Utländsk arbetskraft var en förutsättning. Och det gäller även idag inom stora delar av välfärdssektorn. 

De två största grupperna inom arbetskraftsinvandringen är lågutbildade bärplockare för sin egen försörjning och högutbildade IT-specialister från länder som själva har brist på just högutbildad arbetskraft.

Stora flyktingströmmar är ingen ny och oväntad företeelse. Bara för drygt hundra år sedan blev cirka 1,2 miljoner svenskar invandrare och även då flydde man från fattigdom och nöd till ett bättre liv i framförallt USA.  Även våra förfäder färdades i lastutrymmen på segelfartyg över Atlanten i hopp om en egen försörjning. Då som nu. 

Migrationen har funnits i årtusenden som en direkt följd av krig, konflikter, fattigdom, förföljelse och orättvisor. Den är, och har alltid varit ett uttryck för enskilda människors vilja och rätt att leva ett drägligt liv.  

Mänskliga rättigheter, solidaritet och humanism måste ständigt försvaras och får inte bara bli honnörsord i den allmänna debatten. Det måste vara den värdegrund som migration och mottagande vilar på och som kännetecknar ett civiliserat samhälle. 

Det måste också vara den värdegrund som måste prägla den parlamentariska kommitté som ska utreda och komma med förslag om den nya svenska migrationspolitiken.

Anders Bergman
5 i 12-rörelsen